Aikataulumuutoksia joukkoliikenteen bussilinjoihin 987, 787 ja 989 25.10.2021 alkaen

Aikataulumuutoksia 25.10.2021 alkaen bussilinjoilla 987, 787, 989 ja 986.

Muutokset on merkitty keltaisella aikataulukoosteeseen.


Koronatilannekatsaus 4.10.21 – Tartuntojen lasku pysähtynyt

Koronatilannekatsaus 4.10.21 – Tartuntojen lasku pysähtynyt

Keusoten alueen koronatartuntojen määrän lasku on pysähtynyt verrattuna edeltävän viikon tilanteeseen. Keusoten alueen ilmaantuvuus on 95 / 100 000 / 14 vrk.

Koronavirustartunnat ovat lähteneet Suomessa jälleen nousuun usean viikon laskutrendin jälkeen. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on myös noussut hieman Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Keusote suosittelee yhä varovaisuutta ja harkitsemaan maskin käyttöä rajoitusten purkamisesta huolimatta.

Viikolla 39 koronatartuntoja todettiin 97 kpl, joka on hieman enemmän kuin edeltävällä viikolla (92 kpl). Tartuntoja on todettu Järvenpäässä 31, Tuusulassa 27, Nurmijärvellä 23, Hyvinkäällä 12, Mäntsälässä 2 ja Pornaisissa 2. Tartuntamäärät jakautuvat melko tasaisesti Keusoten suurimmissa kunnissa.

Viikolla 39 tartunnan saaneista noin 60 % oli rokottamattomia, 11 % kertaalleen rokotettuja ja 29 % henkilöistä oli vähintään kaksi rokotetta.

Yleisimmät tartunnanlähteet ovat olleet perhe- ja kaveripiiri, tartunnanlähteestä ei ole tietoa, työmaat ja ulkomaat. Koronarajoitusten purkautumisen myötä on ollut ensimmäisiä epäilyjä tartunnan saamisesta mm. tanssilavoilta.

Viikolla 39 tartunnanjäljityksessä on selvitetty altistumistilanteita mm. päiväkodissa.

Viime viikolla tiedotetussa Tuusulan Riihikodon Helmi-lyhytaikaishoidon osaston koronatartuntaryvästymässä on todettu tähän mennessä yhteensä 3 tartuntaa.

Tartunnanjäljityksen viive on pidentynyt, ja jäljitys pyritään tekemään alle 3 vuorokauden kuluessa tuloksen valmistumisesta. Keusoten tartunnanjäljitystä ryhdytään priorisoimaan riskipotentiaalimallin avulla, jonka lisäksi jäljityksessä huolehditaan etenkin iäkkäiden tartuntojen sekä iäkkäiden ja riskiryhmäläisten laitostartuntojen selvittelyistä. Joistakin matalan riskin altistumistilanteiden jäljittämisestä voidaan luopua.

Viikolla 39 karanteenissa oli enimmillään 220 henkilöä Keusoten alueella.

Näytteenottomäärät jatkavat edelleen laskua. Viikolla 39 koronanäytteitä otettiin 2 217 kpl, ja tätä edeltävällä viikolla 2 781 kpl.

Tehosterokotuskiertue käynnistynyt 4.10. alkaen

Koronarokotekattavuus Keusoten koko väestöstä laskettuna on 72,6 %, ja tehosterokotteen saaneiden 60,3 %. Ensimmäisen koronarokotteen on saanut 148 480 alueen asukasta, ja tehosterokotteen 123 270 asukasta.

Kun tarkastellaan 12-vuotiaiden ja vanhempien henkilöiden rokotuskattavuutta, on ensimmäisen koronarokotteen ottaneita 81,1–87,1 %, ja toisen annoksen ottaneita 67,5–71,3 % riippuen kotikunnasta.

Keusoten alueen 12–15-vuotiaiden ensimmäisen annoksen rokotekattavuus on 66,5 %, ja 16–19-vuotiaiden 76,6 %. Tehosteannoksen on saanut 40–50 % nuorten aikuisten ikäryhmistä. Tehosterokotuskiertue on käynnistynyt alueen 2. asteen oppilaitoksissa ja suurimmissa yläkouluissa 4.10. alkaen. Seuraavien parin viikon kuluessa näiden ikäryhmien rokotuskattavuuden odotetaan nousevan.

Kolmannet koronarokotukset hoivakodeissa ovat edistyneet hyvin ja rokotukset jatkuvat edelleen.

Lauantaina 2.10. Keusoten alueen kunnissa järjestetyissä walk in -rokotustapahtumissa annettiin lähes 400 rokoteannosta, joista reilu 100 annosta oli ensimmäisiä rokotuksia.

Keusoten alueen useissa kunnissa järjestetään ajanvarauksetonta walk in -rokotustoimintaa arkipäivisin klo 10–14. Lisäksi järjestämme ajanvarauksellisia rokotusaikoja arkisin myös klo 16–17.30.
Lue lisää: https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronarokotukset/

Muutoksia koronarajoituksiin ja THL:n päivitetty maskisuositus

Keusoten alueella ja muualla Uudellamaalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset eivät ole olleet voimassa 1.10. alkaen. 1.10. alkaen Keusoten alueen kunnissa ei ole ollut erillisiä rajoituksia ravitsemisliikkeiden asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka. Lue lisää: Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (finlex.fi)

THL on päivittänyt maskisuositusta 30.9.2021

THL suosittelee, että:

 • maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan
 • erityisesti ne, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa, huomioivat maskisuosituksen
 • toistaiseksi kasvomaskia käytetään julkisessa liikenteessä koko maassa.

THL:n päivitetty suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja eikä työyhteisöjä.

Keusote valmistelee yhdessä kuntien kanssa paikallisia ohjeistuksia omalle alueelle, ja tiedotamme ohjeistuksista tarkemmin myöhemmin tällä viikolla. Toistaiseksi aiemmat alueen koulujen ja oppilaitosten maskisuositukset ovat voimassa. Lue lisää tiedotteestamme.

Lue lisää maskisuosituksesta THL:n tiedotteesta.

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta. Ministeriöt arvioivat, että tähän mennessä rokotuskattavuus olisi lähellä valtioneuvoston asettamaa tavoitetta. Tämä mahdollistaisi siirtymisen etä- ja läsnätyön yhdistämiseen terveysturvallisesti. Lue lisää STM:n tiedotteesta (stm.fi).


Lietteenkuljetuksiin muutoksia lähivuosina

Lietteenkuljetuksiin muutoksia lähivuosina

Urakoitsijat mukaan suunnitteluun

Rosk’n Roll on ryhtynyt suunnittelemaan haja-asutusalueiden lietteenkuljetusten järjestämistä. Uudenmaan jätelautakunnan päätöksen mukaan sako- ja umpikaivojen tyhjennykset siirretään kunnan järjestämäksi palveluksi 12 kunnan alueella Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 3–5 vuoden kuluessa. Alueen kunnat ovat antaneet jätehuoltoon liittyvät operatiiviset tehtävänsä omistamansa jäteyhtiön, Rosk’n Rollin, hoidettavaksi.

”Suunnittelu on käynnistynyt. Pitkähkö siirtymäaika mahdollistaa huolellisen ja hallitun siirtymisen”, kertoo Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

Asiakkaille vaivatonta

Kiinteistöjen omistajille saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu tulee olemaan jatkossakin hyvin helppo ja vaivaton. Kaivon tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen voi tilata Rosk’n Rollilta silloin kun sille on tarvetta. Vaihtoehtoisesti Rosk’n Rollin kanssa voi sopia saostuskaivoille määräajoin tehtävästä tyhjennyksestä, jolloin asiakas saa ennakkoilmoituksen tulevasta käynnistä eikä hänen tarvitse muistaa asiaa itse.

Alueen jätehuoltomääräyksissä on määritelty se, kuinka usein kaivot tulee minimissään tyhjentää. Näin tulee olemaan jatkossakin.

”Jos asiakas ei jostain syystä muista tilata tyhjennystä määräajoin, me olemme häneen yhteydessä. Koskaan ei tietenkään tulla kiinteistölle ilman ennakkoilmoitusta”, lisää palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

”Tiedostamme hyvin, että lietteenkuljetus on hyvin erilaista palvelua kuin seka- ja hyötyjätteiden kuljetus. Tätä varten rakennetaan siis myös ympärivuorokautinen päivystyspalvelu.”

Asiakkaiden kaivojen tiedot tarkastetaan ja täydennetään asiakkaan ensimmäisen lietteenkuljetustilauksen yhteydessä. Samalla varmistetaan, että kaivojen sijainnit, kulkuyhteydet ynnä muut seikat, jotta tyhjennys hoituu sujuvasti

”Erilaisia kiinteistöjä varten tarvitaan erilaista kalustoa. Huomioimme tämän kuljetusten kilpailutuksissa. Jos kiinteistölle on päästy tähänkin asti, sinne päästään myös jatkossa”, Printz toteaa.

”Muualla Suomessahan on monia alueita, joissa lietteenkuljetukset on järjestetty näin jo vuosien ajan. Käytämme suunnittelussa hyödyksi kollegojemme eli muiden kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden pitkää kokemusta”, Vesa Heikkonen mainitsee.

Kuljetukset kilpailutetaan

Rosk’n Roll ei itse omista kuljetuskalustoa, vaan se tulee kilpailuttamaan kaikki lietteenkuljetukset julkisena hankintana rullaavasti siten, että urakoita tulee tasaisesti tarjolle. Urakka-alueet mitoitetaan niin, että myös paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Tavallisesti kunnallisissa kuljetusurakoissa on pitkät sopimusajat, mikä antaa urakoitsijoille mahdollisuuden investoida kalustoon.

”Arvioimme kuljetusurakoitsijoiden töiden lisääntyvän, kun lietteenkeräyksen piiriin saadaan kattavasti kaikki ne kiinteistöt, jotka siihen määräysten mukaan kuuluvat”, Heikkonen huomauttaa.

”Pienemmälläkin yrityksellä mahdollisuus tulla valituksi, ja esimerkiksi erilaiset yhteenliittymät ja aliurakointi tullaan sallimaan näissä kilpailutuksissa. Riittää, että yrityksellä on kalusto ja osaaminen ja yrittäjä tekee tätä ammatikseen eli on jätehuoltorekisterissä ja lakisääteiset velvoitteet hoidettu”, Marko Printz sanoo.

Toistaiseksi ei kiinteistöjen omistajien eikä alueen lietteenkuljetusyrittäjien tarvitse tehdä mitään. ”Ensi vuonna Rosk’n Roll on yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin alueen urakoitsijoihin, sillä haluamme keskustella heidän kanssaan ja kuulla heidän näkemyksiään osana palvelun suunnittelua ennen varsinaisen tarjouskilpailun avaamista.”

Suunnitteilla on tehdä ensimmäiset kilpailutukset vuonna 2023, ja vuonna 2024 alkaisivat ensimmäiset Rosk’n Rollin järjestämät lietteenkuljetukset. Rosk’n Roll tiedottaa asiakkaille käytännön järjestelyistä tarkemmin sitä mukaa kun alueet ja kunnat liitetään uuteen järjestelmään.

 

Kuva: Roskn´n Roll


Kunnanvaltuuston kokous 27.9.2021 klo 18.30, nähtävänä myös suorana lähetyksenä

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 27.9.2021 klo 18.30, esityslista. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä kunnantoimistossa 1.10.2021.

Kokous on nähtävänä suorana lähetyksenä tästä linkistä.

Tallenne on nähtävissä 2 viikon ajan.

 


Walk in ajanvaraukseton rokotustoiminta

Viikonlopun walk in -rokotustapahtumat

Lauantain walk in -rokotustapahtumia järjestetään kaikissa Keusoten alueen kunnissa, ja tiedotamme tulevista ajankohdista erikseen. Tapahtumassa annetaan koronarokotuksia ilman ajanvarausta kaikissa rokotuspisteissämme. Tehosterokotteita voimme antaa henkilöille, joiden ensimmäisestä rokotteesta on kulunut kuusi viikkoa.

Seuraavat ajanvarauksettomat walk in -rokotuspäivät:

 • la 25.9. klo 8:30-15 / järjestetään kaikilla Keusoten terveysasemilla.
  • Pornaisissa kiertää mobiilirokotusyksikkö, joka pysähtyy Halkiassa nuorisoseurantalolla klo 9-10.30 sekä Laukkoskella Mika Waltarin koululla 11.30-13.
  • Mäntsälässä mobiilirokotusyksikkö pysähtyy K-Citymarketin parkkialueella klo 9-15
 • la 2.10. klo 8:30-15 / järjestetään kaikilla Keusoten terveysasemilla.
 • la 30.10. klo 8:30-15 / järjestetään kaikilla Keusoten terveysasemilla.

Lounasajan walk in ajanvaraukseton rokotustoiminta

Lounasajan walk in -rokotus toimii seuraavissa toimipisteissä arkipäivisin klo 10-14. Voit tulla rokotukseen ilman ajanvarausta. Uudet rokotussarjat aloitetaan tällä hetkellä Modernan rokotteella, ja tehosteajoilla on saatavilla Pfizerin ja Modernan rokotetta riippuen siitä, millä valmisteella rokotesarja on aloitettu.

 • Hyvinkää, Sveitsin rokotuspiste
 • Järvenpää, JUST terveysasema
 • Mäntsälä, terveysasema
 • Nurmijärvi, Kirkonkylän terveysasema
 • Tuusula, Hyrylän terveysasema

 


Seuraathan Keusoten KotiTV -ohjelmia Vanhustenviikolla

Seuraathan Keusoten KotiTV -ohjelmia Vanhustenviikolla

Keusote on ollut mukana tuottamassa KotiTV:hen ohjelmaa Vanhustenviikolle, jota vietetään 3.–10.10.2021. Tavoitteena on jakaa ikääntyneille tietoa oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä tavoittaa KotiTV:n kautta mahdollisimman monet ikääntyneet alueellamme.

Keusoten Vanhustenviikolle tuottama ohjelmasisältö suunniteltiin yhteistyössä alueella asuvien ikääntyneiden kanssa. Ohjelmasarjassa Merja Suominen Gery ry:stä pureutuu aiheeseen ikääntyneen ravitsemus. Mervi Niemi Apteekkariliitosta puolestaan kertoo lääkkeistä ja ikääntymisestä sekä lääkkeiden vaikutuksesta liikenteessä suoriutumiseen. Intoa elämään -hankkeessa mukana oleva Eija Linna-alho puhuu sosiaalisten suhteiden merkityksestä sekä fysioterapeutti Anna Selkama kohentaa toimintakykyämme puolituntisella liikuntaosiolla.

Keusoten Vanhustenviikolle tuottamaa ohjelmasarjaa esitetään KotiTV:ssä 4.–8.10. ja 11.–15.10. sekä 1.–5.11. ja 8.–12.11. klo 12–12.30.

 • Maanantaina: Sosiaaliset suhteet (Eija Linna-alho, Intoa elämään -hanke)
 • Tiistaina: Toimintakyky ja liikkuminen (fysioterapeutti Anna Selkama ja studiovieraana ikäihminen)
 • Keskiviikkona: Ravitsemus ja hyvinvointi (Merja Suominen, Gery ry)
 • Torstaina: Toimintakyky ja liikkuminen (fysioterapeutti Anna Selkama ja studiovieraana ikäihminen)
 • Perjantaina: Lääkkeet, alkoholi sekä liikenne (Mervi Niemi, Apteekkariliitto)

KotiTV on katsojille maksuton TV-kanava, joka tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo 11–13.

KotiTV:n kanavapaikat:

 • Antenni-TV:ssä kanava 33
 • DNA:n, Telian ja Elisan kaapeli-TV:ssä kanava 66
 • Ålcomin partner-operaattoreiden kanava 99
 • Lähetys näkyy suorana myös verkko-osoitteessa: www.kotitv.fi

Lisätietoja KotiTV:stä löydät Keusoten verkkosivuilta:


Koronavirustartunnan saanut voi nyt itse ilmoittaa mahdollisista altistuneista

Koronavirustartunnan saanut voi nyt itse ilmoittaa mahdollisista altistuneista

HUS on avannut Koronatietoni.fi-sivulle palvelun, jossa koronavirustartunnan saanut voi itse kirjata mahdolliset altistuneet henkilöt ja näin nopeuttaa tartunnanjäljittäjien työtä.

Koronavirustartunnan saaneelle lähetetään positiivisesta koronanäytevastauksesta tekstiviesti, jossa hän saa ohjeen ilmoittaa mahdollisesti altistuneet henkilöt Koronatietoni.fi-palvelussa. Palvelu on käytössä HUSin alueella kaikissa kunnissa Helsinkiä lukuun ottamatta. Helsingillä on oma järjestelmänsä altistumisten ilmoittamiseen.

”Palvelussa annetut tiedot ovat hyödyllisiä esitietoja tartunnanjäljittäjille ja ne nopeuttavat tartunnanjäljitystä. Palvelun kautta voi täyttää ne paikat, missä on ollut ja kirjata altistuneiden henkilöiden nimet ja puhelinnumerot sekä muut altistumisiin liittyvät tiedot”, kertoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Kun tiedot on syötetty jo ennen tartunnanjäljittäjän soittoa, voidaan ne käydä yhdessä läpi ja täydentää niitä tarpeen mukaan. Tartunnanjäljittäjä vahvistaa altistumiset.

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelussa on myös mahdollista asioida toisen henkilön puolesta.

Palvelu on avattu suomeksi. Ruotsin ja englanninkieliset versiot palvelusta avataan pian. HUSin alueen kuntien lisäksi palvelu voidaan ottaa käyttöön Kymsoten, Eksoten ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Palvelun osoite on Koronatietoni.fi


Uudenmaan uudet koronatestauskriteerit voimaan myös Keusoten alueella

Uudenmaan uudet koronatestauskriteerit voimaan myös Keusoten alueella

Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä päätettiin 9.9.2021, että koronatestauksen kriteereitä muutetaan koko alueella.

Kokouksessa päätettiin, että koronavirustestiä ei pääsääntöisesti tarvita lievästi oireilevilta henkilöiltä, jos henkilö on täysin rokotettu ja toisesta rokotuksesta vähintään viikko tai jos henkilö on sairastanut varmennetun koronavirusinfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Muutos ei koske henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä olevia työntekijöitä, jotka ovat ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa tai jotka kuuluvat koronavirusinfektion vakavaan riskiryhmään.

Ohjeistus astuu voimaan heti. ”Kriteerien muuttuminen edellyttää teknisiä päivityksiä sekä Koronabottiin että Omaoloon. Nämä pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian”, sanoo Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.


Zoturi auttaa nuoria ja perheitä elämänongelmissa tarina-auttamisen keinoin.

ONKS TÄÄ NORMAALIA?

Nuoret kantavat huolia sisällään useita vuosia ennen kuin reagoivat niistä ulospäin. Tänä aikana koulu, sosiaaliset suhteet ja muu elämä menevät usein päin penkkiä, koska kaikki energia menee huolen kannatteluun. Koska avuntarpeesta ei tiedetä, tulee apu nuoren näkökulmasta myöhään. Tarina-auttaminen kohtaa kaikki nuoret säännöllisesti tarjoten psykoedukaatiota sekä keskusteluyhteyden ammattilaiseen.  Klikkaa tästä onks tää normaalia?- testiin:

https://normaali.fi/

EN JAKSA

En jaksa - sähköinen perhekeskuspalvelu antaa vanhemmille terapeuttien keinoja ympärivuorokauden ja automaattisesti verkossa. Halutessaan vanhempi pääsee keskustelemaan matalalla kynnyksellä perheneuvojan kanssa. Klikkaa tästä en jaksa- palveluun:

https://enjaksa.fi/

VERKKOAUTTAJAN AKATEMIA

Verkossa auttaminen on uutta vähän kaikille, mutta ei hätää. Aloitusvalmennus Verkkoauttamisen ABC ja työnohjausohjelma pitävät huolen, että voit aloittaa työskentelyn verkossa auttajana turvallisin mielin. Kiinnostuitko? Soita ihmeessä Jannelle 0408339120 tai sähköpostita janne.vepsalainen@zoturi.com niin jutellaan lisää verkkoauttamisesta. Lisätitetoa löydät osoitteesta https://zoturi.com.

 

 


Pornaisten Yhtenäiskouluun haetaan sijaisia

Pornaisten Yhtenäiskouluun haetaan koulunkäynninohjaajan, luokanopettajan ja aineenopettajan sijaisia            

Haemme sijaisia edellä mainittujen tehtävien lyhytkestoisiin työsuhteisiin.

Lisätietoja antaa rehtori Lea Koskinen, p. 040 1745085, s-posti: lea.koskinen(at)edu.pornainen.fi

Lähetä hakemus, jossa liitteenä työ- ja opintotodistusjäljennökset, osoitteella Pornaisten Yhtenäiskoulu, Koulutie 4, 07170 Pornainen tai s-postiin

lea.koskinen(at)edu.pornainen.fi.  Sähköpostin liitteet mielellään pdf-muodossa.