Keusote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi

Keusote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi

Valtakunnallinen sote-uudistus tulee rakentamaan Keski-Uudellemaalle uuden hallinnollisen rakenteen – Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. Uusi hyvinvointialue järjestää alueellaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Keusote jatkaa palveluiden järjestämistä alueensa kuntalaisille palveluiden siirtyessä 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa valmistelusta

Uuden Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelua varten nykyinen yhtymähallitus on asettanut väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE).  Keski-Uudenmaan VATEn varsinaisten jäsenten määrä on 14, ja se koostuu kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan soten alueen kuntien, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Eteva-kuntayhtymän edustajista. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keusote.

VATE vastaa tulevan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti vuoden 2022 kevääseen. Hyvinvointialueelle tullaan valitsemaan alkuvuodesta vaaleilla aluevaltuusto, joka aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.

VATEn ensimmäinen kokous pidettiin 1.9.2021.  VATEn puheenjohtajaksi valittiin kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, 1. varapuheenjohtajaksi palvelujohtaja Tiina Salminen ja 2. varapuheenjohtajaksi hallintojohtaja Harri Lipasti Tuusulasta. Pirjo Laitinen-Parkkonen vastaa myös valmistelusta ja muutoksen eteenpäinviemisestä.

VATEn varsinaiset jäsenet:

Pirjo Laitinen-Parkkonen kuntayhtymän johtaja, pj Keusote
Päivi Tarsia rahoitus- ja talousjohtaja Keusote
Monica Hostio henkilöstöjohtaja Keusote
Antti Ylä-Jarkko digi- ja tietojohtaja Keusote
Kristiina Kariniemi-Örmälä integraatiojohtaja Keusote
Petja Harakka va. hallintojohtaja Keusote
Johanna Luukkonen kaupunginjohtaja Hyvinkää
Toni Pallaspuro tietohallintojohtaja Järvenpää
Tiina Hirvonen sivistysjohtaja Nurmijärvi
Hannu Laurila kunnanjohtaja Mäntsälä
Jari Wäre sivistysjohtaja Pornainen
Harri Lipasti kansliapäällikkö, 2. varapj Tuusula
Jyrki Landstedt pelastusjohtaja KUP
Sampo Salo talousjohtaja Eteva

 

Sujuva siirtymä hyvinvointialueeksi

- Keusotella on jo kokemusta vastaavasta muutoksesta. Kuntayhtymämme on perustettu pari vuotta sitten myös tätä uudistusta silmällä pitäen. Siten osaltamme siirtymä on sujuva, ja jo tekemämme työ palveluiden kehittämiseksi luo hyvän pohjan uudistukselle. Yhteistyö alueemme kuntien kanssa jatkuu kiinteästi, sanoo kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Asukkaiden palvelujen näkökulmasta muutos ei niin suuri kuin monilla muilla alueilla, koska meillä on jo Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut keskitetysti järjestettynä ja tuotettuna.  Henkilöstömme siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Lain pohjalta Keusoten alueen kunnista siirtyy hyvinvointialueelle noin 100 kuraattoria ja psykologia sekä Eteva-kuntayhtymästä noin 300 sote-ammattilaista. Henkilöstömäärämme kasvaa jatkossa yli 4100:aan.  Teemme tiivistä yhteistyötä valmistelussa myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa, jotta pelastuspalvelut toimivat jatkossakin hyvin alueellamme.

Toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyössä alueemme asukkaiden, henkilöstön ja eri toimijoiden kanssa –hyvinvointialue rakennetaan ihmisen kokoiseksi ja asukkaiden hyvinvointia lisääväksi.

Seuraa hyvinvointialueen valmistelua kuntayhtymämme verkkosivuilta www.keusote.fi


Kiireellinen hammashoito Keusoten alueella, ilta- ja viikonloppupäivystys jatkuu toistaiseksi Helsingissä

Kiireellinen hammashoito Keusoten alueella – ilta- ja viikonloppupäivystys jatkuu toistaiseksi Helsingissä

Keusoten alueella kiireellinen hammashoito toteutetaan arkisin Keusoten hammashoitoloissa. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä kiireellinen hammashoito järjestetään Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Päivystävään yksikköön tulee ottaa yhteyttä aina etukäteen soittamalla.

Hammashoidon yöpäivystys sijaitsee Töölön sairaalassa, johon voi hakeutua vain välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa.

 Yhteydenotot kiireellisessä hammashoidon tarpeessa

Arkipäivisin:

Kun asioit kanssamme:

 • Suun terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeesi ja sen kiireellisyyden.
 • Arvion perusteella saat neuvontaa tai vastaanottoajan hammashoitajalle, suuhygienistille tai hammaslääkärille. Voit halutessasi valita, missä Keusoten alueen hammashoitolassa asioit.
 • Nettipalvelun kautta tehtyihin yhteydenottoihin vastaamme mahdollisimman pian, viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

Iltaisin ja viikonloppuisin:

 • Hammashoidon päivystys p. 09 4717 1110, ma-pe klo 14-21 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8-21, soita aina ennen hoitoon hakeutumista hammashoidon päivystyksen numeroon
 • Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellinen hammashoito järjestetään Helsingissä Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, Helsinki).
 • Puhelun aikana ajanvarauksen hammashoitaja tekee hoidon tarpeen arvion yhtenäisten kiireellisen hoidon perusteiden mukaan. Kiireellisen hoidon tarkoituksena on antaa ensiapu tilanteissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaan aamuun terveyskeskuksen päivystystä.
Kiireellistä hoitoa vaativat tilanteet ovat: 

 • Hammastrauma
 • Maitohammastapaturma, jossa hampaat eivät mene yhteen.
 • Rikkoontunut kiinteä oikomiskoje, joka pistää, eikä kipua saa helpotettua purukumilla tai oikomisvahalla.
 • Proteesien tai oikomiskojeen pistäminen on aiheuttanut verenvuotoa, joka ei tyrehdy kompressiolla
 • Hampaanpoiston tai muun toimenpiteen jälkeinen verenvuoto suusta, joka ei 2 tunnissa tyrehdy päivystysavun antamilla ohjeilla. Päivystysapu puh. 116117
 • Voimakas kipu, joka ei reagoi kivun lievitykseen.
 • Lisääntyvä turvotus, punoitus ja kipu, rajoittunut suun avautuminen, (alle 2 sormen leveyttä etuhampaiden väli), nielemisvaikeus
 • Hammas- ja suusairauksiin liittyvät yleisoireet (esim. kuumeilu)
 • Leukanivelen oire, jossa suu ei aukea tai mene kiinni
 • Hammaslohkeama, jossa mukana seuraavia oireita: turvotus, suunavaus rajoitus tai särkylääke ei auta
 • Hammasproteesi on aiheuttanut kipeän painohaavan.
 • Suuri ulkonäöllisesti häiritsevä lohkeama etuhampaassa, eikä ongelman kanssa voi odottaa pidempään.
 • Suusyöpäepäily, kuten parantumaton haavauma suun limakalvoilla

Yöpäivystys

 • Suusairauksien yöpäivystys p. 040 621 5699, ma–su 21–07, ota yhteyttä vain välitöntä hoitoa vaativassa tilanteessa
 • Suusairauksien yöpäivystys sijaitsee Helsingissä Töölön sairaalassa (Topeliuksenkatu 5, Helsinki)
 • Välitöntä hoitoa vaativia potilaita hoidetaan Töölön Tapaturma-asemalla suu- ja leukakirurgian päivystyksessä sekä tietyin ehdoin myös kiireellistä hoitoa vaativia potilaita
Ympäri vuorokauden välitöntä hoitoa vaativat tilanteet ovat:

 • Kasvo- ja leukamurtuma epäily
 • Lisääntyvä turvotus, punoitus ja kipu, rajoittunut suun avautuminen (alle 2 sormen leveyttä etuhampaiden väli), hengitys- tai nielemisvaikeus: Huomioitava suuren infektioriskin potilaat.
 • Voimakas jatkuva verenvuoto tapaturmasta tai toimenpiteestä johtuen tai spontaanisti; ei tyrehdy painamalla.
 • Lisäksi ilta- ja viikonloppupäivystyksen ollessa kiinni:
 • Hammastrauma, jossa hammas on irronnut paikoiltaan tai selkeästi siirtynyt.
 • Maitohammastapaturma, jossa hampaat eivät mene yhteen.
 • Hampaanpoiston tai muun toimenpiteen jälkeinen verenvuoto suusta, joka ei 2 tunnissa tyrehdy päivystysavun antamilla ohjeilla. Päivystysapu puh. 116117​
 • Leukaluksaatio (leukanivel sijoiltaan)​
 • Lisääntyvä turvotus, punoitus ja kipu, rajoittunut suun avautuminen, (alle 2 sormen leveyttä etuhampaiden väli), nielemisvaikeus

Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon asiakasmaksut vuonna 2021 ja keskeisimmät asiakasmaksulain osittaisuudistuksen tuomat muutokset

Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon asiakasmaksut vuonna 2021 ja keskeisimmät asiakasmaksulain osittaisuudistuksen tuomat muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) osittaisuudistuksen muutokset astuivat voimaan 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Näillä muutoksilla oli vaikutuksia Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksuihin. Olemme tähän tiedotteeseen koonneet Keusoten terveyspalveluja ja sairaanhoitoa koskevat olennaisimmat asiakasmaksumuutokset 1.7.21 alkaen sekä yleisimmät asiakasmaksut vuodelle 2021.

Keusoten asiakasmaksuista päättää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus. Katso yhtymähallituksen 22.6.2021 hyväksymät asiakasmaksut kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme. Asiakasmaksujen perusteita tarkistetaan seuraavan kerran 1.1.2022 alkaen, jolloin asiakasmaksuihin voi tulla muutoksia.

Lisätietoja Keusoten verkkosivuilta.

Keskeisimmät muutokset Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon asiakasmaksuihin 1.7.21 alkaen

Aikuisten kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia)

 • Perumattomista vastaanottoajoista peritään 50,80 e maksu 18-vuotta täyttäneiltä 1.7.2021 alkaen.
 • Varattu aika tulee perua viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä
 • Vastaanottoajan voi peruuttaa nettipalvelun kautta tai puhelimitse

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapiat (mm. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ja lymfaterapia)

 • Keusote perii lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapioista samat asiakasmaksut (11,40 €/krt) kuin omista terapiapalveluista 18-vuotta täyttäneiltä 1.7.2021 alkaen. Palveluntuottajat eivät enää peri asiakasmaksuja.
 • Perumattomista ostopalveluterapioiden vastaanottoajoista peritään 50,80 e maksu 18-vuotta täyttäneiltä.
 • Asiakas peruu ajan palveluntuottajan ohjeiden mukaisesti suoraan palveluntuottajalle.

Kotisairaala

 • Mikäli asiakas kuuluu jatkuvan tai säännöllisen kotisairaanhoidon tai asumispalvelun piiriin, ei kotisairaalan kotikäynnistä peritä asiakasmaksua.

Maksuttomiksi muuttuneita perusterveydenhuollon palveluja 1.7.21 alkaen ovat mm.

  • Perusterveydenhuollon hoitajapalvelut
  • alle 18-vuotiaiden poliklinikka käynnit

Palveluseteli ikääntyneiden kotihoitoon Keusoten alueella

Palveluseteli ikääntyneiden kotihoitoon Keusoten alueella

Keusotessa on otettu kevään ja kesän aikana asteittain käyttöön uusi yhtenäinen palvelusetelijärjestelmä. Palveluseteleitä on myönnetty uudella järjestelmällä jo kotiapupalveluun ja omaishoidon lakisääteiseen vapaaseen.

Syyskuussa 2021 palveluseteli laajenee säännölliseen kotihoitoon koko Keusoten alueella. Aiemmin kotihoidon palveluseteli on ollut käytettävissä ainoastaan Tuusulassa ja Järvenpäässä. Kotihoito on säännöllistä ikäihmisen kotiin vietävää hoiva- ja hoitoapua. Se sisältää tarvittavan sairaanhoidollisen avun ja henkilökohtaisen hoivan.

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ja ikäihmisten pitkäaikaisen tehostetun asumispalvelun palvelusetelit otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä. Asiakkaat ja palveluntuottajat siirtyvät asioimaan Palse.fi -asiakasportaalissa sitä mukaa, kun uudet palvelusetelit tulevat käyttöön.

Uuden järjestelmän käyttöönotolla yhtenäistetään myönnettävien palveluseteleiden sisältö, arvo ja myöntämisperusteet. Samalla tarjotaan asiakkaille tasalaatuisempaa palvelua kaikissa Keusoten jäsenkunnissa. Palvelusetelit ovat hyvä lisä Keusoten nykyiseen palvelukokonaisuuteen, sillä ne antavat asiakkaille lisää valinnanvapautta ja vaihtoehtoja palvelujen hankkimiseen.

Voit tiedustella mahdollisuutta palveluseteliin:

 • Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus, p. 019 226 0403, ma–pe 8–12.
 • Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus, p. 019 226 0433, ma–pe klo 9–11

Lisätietoja:


Varhaiskasvatuksesta tukea vanhemmuuteen

Pornaisten varhaiskasvatuksessa eletään kiivasta muutosten ja kehittämisen aikaa. Linnunlaulun päiväkodin laajennushanke on käynnistynyt vauhdikkaasti alkukeväästä ja uuden laajennusosan seinät rakentuvat nopealla tahdilla. Päiväkodin laajennus mahdollistaa kahden erillisen yksikön siirtymisen saman katon alle. Aikataulun mukaan laajennus valmistuu keväällä 2022. Päiväkodin uusien seinien lisäksi myös koko kunnan varhaiskasvatuksen sisällöllistä ja pedagogista toimintaa kehitetään ja yhtenäistetään huomioimaan pornaislaisuuden erityispiirteet ja arvot.

Pornaisten varhaiskasvatuksessa on jo pidempään pohdittu, miten perheitä ja vanhemmuutta voitaisiin varhaiskasvatuksessa tukea. On tiedostettu, että ennaltaehkäisevä ja pienikin tuki vanhemmalle voi olla tarpeellista ja kauaskantoista. Henkilökunnan kesken on herännyt keskustelua ja joskus huoltakin perheiden hyvinvoinnista ja vanhempien jaksamisesta.

Varhaiskasvatukseen haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitusta, joka mahdollisti varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntijan palkkaamisen kuntaan kehittämään vanhemmuuden tuen materiaalia ja kouluttamaan henkilökuntaa aiheeseen liittyen. Vanhemmuuden tuen työryhmän ovat muodostaneet varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Hallanaro, varhaiskasvatuksen opettaja Terhi Harinen sekä hankkeeseen palkattu pedagoginen asiantuntija Sari Paatero.

Alunalkaen suunnittelimme järjestävämme vanhemmille tarkoitettuja ryhmämuotoisia tapaamisia, joissa käsiteltäisiin joitakin tarpeellisia teemoja, kuten haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaamista, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Hallanaro kertoo. Korona-pandemia toi kuitenkin omat rajoitteensa, eivätkä suunnitelmat ryhmätapaamisista päässeet etenemään.

Työryhmässä pähkäilimme, millä keinoin saisimme tukea vietyä perheille siten, että osallistuminen olisi mahdollisimman mutkatonta ja kynnyksetöntä. Keksimme tehdä videoita erilaisista vanhemmuutta tukevista teemoista ja viedä ne YouTubeen mahdollisimman helppoon muotoon jokaisen vanhemman ulottuville, varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Sari Paatero jatkaa.

Linkki vanhemmuuden tuen videoihin Pornaisten varhaiskasvatuksen Youtube- kanavalla

Varhaiskasvatuksen opettaja Terhi Harinen oli yhteydessä kunnan nuorisotyön Mediapajaan, jossa lähdettiin innokkaasti mukaan ideoimaan videoiden toteutusta pajaohjaaja Simo Tynkkysen johdolla. Videoiden kuvaukset ja editointi toteutettiin Mediapajassa, osana nuorten aikuisten omaa oppimisprosessia. Yhteistyö nuorten kanssa sujui mallikkaasti ja aikataulussa. Tämä oli hieno kokemus varmasti meille kaikille, Harinen toteaa.

Päiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstö on osallistunut varhaiskasvatuksen perusteiden sisältöä käsitteleviin koulutuksiin.  Koulutukset on järjestetty sisäisesti varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntija Sari Paateron toteuttamana.

Vanhemmille suunnattujen videoiden lisäksi työryhmä on tehnyt varhaiskasvattajille suunnatun kirjallisen materiaalin, jonka pohjalta järjestettiin koko kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu koulutuspäivä.

Vanhemmuuden tuen materiaali on tarkoitettu vahvistamaan varhaiskasvattajien työtä vanhemmuuden tukemisessa ja yhteisessä kasvatustehtävässä. Materiaali koostuu neliosaisesta, vanhemmille suunnatusta videosarjasta sekä varhaiskasvattajille suunnatusta kirjallisesta oheismateriaalista.

Videoiden teemat käsittelevät vanhemmuuden osa-alueita, mentalisaatiota, perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaamista. Videot tukevat myös varhaiskasvattajia yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa, antavat ymmärrystä erilaisiin perheiden tilanteisiin ja vanhemmuuden haasteisiin sekä rohkaisee tukemaan vanhempia heidän vastuullisessa tehtävässään.

Varhaiskasvattajille suunnattu kirjallinen materiaali käsittelee samoja teemoja varhaiskasvatuksen ja kasvattajan näkökulmasta. Materiaali haastaa ja rohkaisee kasvattajaa analysoimaan omaa kasvattajuuttaan ja toimintamallejaan sekä kehittymään työssään positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan suuntaisesti.

Toivomme, että videot auttavat vanhempia pohtimaan omia toimintamallejaan kasvattajina ja valitsemaan mahdollisesti uusia, toimivampia ratkaisuja vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja koko perheen kesken. Muistuttaisimme vanhempia myös siitä, että varhaiskasvatushenkilöstön puoleen voi aina kääntyä, jos jokin asia lasten kasvatuksessa ja kehityksessä mietityttää. Yhdessä pohtien moni asia ratkeaa ja vanhempi voi saada vahvistusta tai vaihtoehtoja omaan toimintaansa, Paatero rohkaisee.


Liikuntapalveluiden syyslukukausi käynnistyy 30.8.2021.

Liikuntapalveluiden ohjattu ryhmäliikunta käynnistyy 30.8.2021. Syyslukukausi kestää
3.12.2021 asti. Ilmoittautuminen syksyn tunneille aloitetaan 23.8.2021.

Kaikessa ohjatussa harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä terveysturvallisuusohjeita.
Jokaisen panos on tärkeä, jotta harjoittelu säilyy kaikille turvallisena.

Lue koko tiedote tästä: Liikuntapalveluiden syyslukukausi 30.8.2021


Nuorten virtalähde eli Digivirtaa! -hanke tarjoaa nuorille digitaalisen tapahtumatuotannon koulutusta verkko-oppimisympäristössä!

Nuorten virtalähde eli Digivirtaa! -hanke tarjoaa nuorille digitaalisen tapahtumatuotannon koulutusta verkko-oppimisympäristössä. Koulutuksen keskiössä ovat oman tuotantoprojektin rakentaminen sekä perehtyminen digitaalisuuden mahdollisuuksiin tuotannon eri vaiheissa. Hankekoulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla asuvat 18-29-vuotiaat nuoret aikuiset, jotka eivät opiskele tai työskentele päätoimisesti. Muutkin voivat osallistua, jos jää vapaita paikkoja. Koulutukseen mahtuu mukaan 30 osallistujaa.

Koulutuksen aikana nuoret oppivat tapahtumatuotannon perusteita, projektinhallintataitoja sekä tutustuvat digitaalisuuden mahdollisuuksiin tuotannoissa. Näiden opittujen taitojen ja suoritettujen osaamismerkkien sekä koulutukseen sisältyvän uraohjauksen tavoitteena on sujuvoittaa nuorten hakeutumista ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Osallistujat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan oman tapahtuman, joka toteutetaan verkkoympäristössä. Ennakko-osaamista tapahtumatuotannosta ei tarvita.

Projektin koulutuskokonaisuuksista vastaavat kulttuurituotannon ja digitaalisen tuotannon ammattilaiset. Syksyn Digivirtaa!- koulutus starttaa 30.9 ja loppuu 9.12. Koulutus toteutetaan etäopetuksena, tapaamisia on kaksi kertaa viikossa ja näiden lisäksi on tarjolla valmennusta oman tuotannon toteuttamiseen. Ensimmäisen koulutuksen ilmoittautuminen on avoinna 11.8-10.9.2021. Toteutus on osallistujille maksuton. Toinen koulutusjakso on 9.3.-26.5.2022. Koulutuksen sisältö on sama molemmilla toteutuksilla eli tule mukaan joko syksyn tai kevään koulutukseen.

Projektin toteutuksesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Hankeen toteutusaika: 12.4.2021-18.11.2022. Rahoittajana hankkeessa on Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta https://digivirtaa.humak.fi/

digivirtaa@humak.fi Projektin esittelyvideo löytyy YouTubesta osoitteesta https://youtu.be/6rxZnMxHxog


Laukkosken luontopolku on suljettu toistaiseksi

LAUKKOSKEN LUONTOPOLKU ON SULJETTU

Pornaisten Laukkoskella yksityisomistuksessa oleva luontopolku on suljettu.

Polun kestokyky on tullut äärirajoille ja käytön jäljet näkyvät luonnossa. Luontopolku on yksityisillä mailla. Jokamiehen oikeuksiin ei kuulu luvaton tulen teko, koirien vapaana pitäminen eikä ihmisten pihapiirissä liikkuminen. Autojen runsas paikoitus kapealla tiellä aiheuttaa ongelmia yleiselle tienkäytölle.

Laukkoskelaiset ry ja yksityiset maanomistajat


Kuntosali avautuu rajoitetusti 30.8.2021.

 

Kuntosali avautuu rajoitetusti 30.8.2021

Terveysturvallisuussyistä kuntosalin kävijämäärä on toistaiseksi rajattu. Yhtä aikaa kunto-
salilla saa olla enintään 10 henkilöä.

Jotta harjoittelu on kaikille turvallista, lue ohjeet huolellisesti seuraavasta tiedotteesta:

Kuntosali avautuu 30.8.2021

Turvallisia treenejä!