Hoi sinä Pornaislainen nuori! Pornaisten kunta tukee työllistämistäsi kesäsetelillä. Pornaislainen yrittäjä saa 400 euroa kesätyöllistämistukea sinun palkkaamiseesi. Tästä kannattaa siis mainita kesätöitä hakiessa. 🙂 Homma toimii siten, että sinä toimitat yrittäjältä saamasi työpaikkalupauksen Pornaisten Ohjaamoon, (Kirkkotie 172, 0401745069, ohjaamo@pornainen.fi), jonka jälkeen kunnassa tehdään päätös asiasta. Päätökset tehdään siinä järjestyksessä, kun nuori toimittaa yrittäjältä saamansa työpaikkalupauksen kuntaan.

Yrittäjä toimittaa palkkatositteet kuntaan viimeistään 29.10.2021 mennessä tuen maksamista varten.

Voit hyödyntää työpaikkalupauksessa valmista hakulomaketta, joka löytyy täältä: Kesätyö 2021 kirje ja tuen hakulomake yrittäjille