ALUEVAALIT PORNAISTEN KUNNASSA 2022                    

Aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Pornainen) valitaan aluevaltuustoon 69 valtuutettua. Äänioikeus määräytyy aluevaaleissa 3.12.2021 olevan asuinpaikan mukaan. Yhdistelmä aluevaaliehdokkaista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on äänioikeusrekisterissä  merkitty hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan 12. – 18.1.2022.

Sen, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä, puhelin 040 558 2562. Ilmoituksen saa äänestäjän puolesta tehdä hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on siitä mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 12. – 18.1.2022 välisenä aikana. Äänestyspaikkana on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

  • maanantai ja keskiviikko 10.00 – 16.00
  • tiistai 10.00 – 18.00
  • torstai 10.00 – 18.00
  • perjantai 10.00 – 12.15
  • lauantai ja sunnuntai 10.00 – 14.00

Ennakkoäänestyksen ensimmäinen tunti on varattu ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville henkilöille.

Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Aurinkomäen palvelukeskuksessa ja Attendo Onnentäyttymyksen hoivakodissa.

Varsinainen vaalipäivä

Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

001 Halkian äänestysalue                         Parkkojan koulu, Alkutaival 16

002 Laukkosken äänestysalue                  Mika Waltarin koulu, Anttilantie 9

003 Kirveskosken äänestysalue                Kunnanvirasto, Kirkkotie 176

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Sisäasiainministeriön 3.12.2014 tekemällä päätöksellä koskien poliisin suoritteiden maksullisuutta, maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen

Puhelin:         (019) 529 4500 (vaihde), 040 558 2562 Seija Marttila

Fax                (019) 664 7006