Asukkaat mukana Keusoten palvelujen kehittämisessä – Tule sinäkin mukaan!

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelmaa valmisteltaessa alueen asukkailta kysyttiin, miten asiakasosallisuus toteutuu Keusotessa. Kyselyn vastausten analysoinnissa huomattiin, että asukkaat kokevat vaikuttamisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen haasteelliseksi.  Tähän perustuen Keusotessa luotiin 2020 vuoden alussa asukaskehittäjien henkilörekisteri, johon sote-palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet alueen asukkaat voivat ilmoittautua. Keusoten yksiköt kutsuvat rekisteriin ilmoittautuneita asukkaita osallistumaan kehittämiseen eri tavoin esimerkiksi vastaamalla sähköisiin kyselyihin tai osallistumalla työpajoihin ja muihin kehittämistilaisuuksiin. Asukaskehittäjätoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja sen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia olla mukana asukaslähtöisten sote-palvelujen kehittämisessä.

Asukaskehittäjätoiminta on herättänyt kiinnostusta alueen asukkaiden parissa ja tällä hetkellä rekisteriin on ilmoittautunut n. 230 sote-palvelujen kehittämisestä kiinnostunutta asukasta. Asukaskehittäjiä on ollut mukana mm. kotisairaalahoidon kehittämisessä, kuntayhtymän verkkosivu-uudistuksessa, sähköisen asioinnin ja neuvontapalvelun kehittämisessä, apuvälinepalvelun kehittämisessä, asiakasohjauksen kehittämisessä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien asiakasprosessien kuvaamisessa. Asukaskehittäjille on välitetty myös sähköisiä kyselyjä Keusoten verkkosivuilta.

Asukaskehittäjät näkevät toiminnassa hyvänä mm. sen, että se mahdollistaa asukkaan kuulluksi tulemisen ja lisää asukkaiden kanavia saada äänensä kuuluviin. Asukaskehittäjät toivovatkin lisää konkreettisia kehittämisaiheita. Pienistäkin asioista toivotaan kysyttävän. Asukaskehittäjiä mukaan kutsuneet Keusoten yksiköt ovat olleet erittäin tyytyväisiä aktiivisiin asukaskehittäjiin. On saatu kuntalaisen näkökulma aidosti esille ja asukkaiden antama palaute on vaikuttanut kehittämistyöhön merkittävästi. Asukaskehittäjät ovat meille Keusotessa erittäin tärkeä voimavara palvelujen jatkuvassa parantamisessa.

Asukaskehittäjätoiminnasta raportoidaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa osana osallisuusohjelmaa.

Lue lisää toiminnasta: https://www.keski-uudenmaansote.fi/osallistu-ja-vaikuta/miten-osallistun-ja-vaikutan/asukaskehittajat/