Maistraatit, Väestörekisterikeskus sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi. Uuden viraston tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuutta ja tarjota palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Holhousviranomaisena toimii jatkossa Digi- ja väestötietovirasto ja sillä on valtakunnallinen toimivalta.

Lisätietoja Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.