Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 3.-9.4.2019, ennakkoäänestyspaikkana on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali. Kotiäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019. Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilö, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 040 558 2562. Ilmoituksen äänestäjän puolesta saa tehdä hänen valitsemansa henkilö.
Kuulutus