Uusi arviointi- ja kotikuntoutuspalvelu ARKI tukee kaiken ikäisten toimintakykyä

Keusoten uusi arviointi- ja kotikuntoutuspalvelu (ARKI) tarjoaa kaiken ikäisille kotona asuville toimintakykyä tukevia palveluja. Tavoitteena on asiakkaan kotona pärjääminen itsenäisesti, omatoimisesti ja turvallisesti.

Tavoitteena täysipainoinen ja turvallinen elämä kotona

Kotona asuminen ja arjessa pärjääminen voivat heikentyä eri-ikäisillä hyvin erilaisista syistä. Kun itsestä huolehtiminen vaikeutuu, myös kotona selviytyminen vaarantuu. Tämä voi johtua fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumisesta.

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelumme tavoitteena on asiakkaiden täysipainoisen ja turvallisen elämän mahdollistaminen kotona. Arki-tiimi tarjoaa toimintakykyä tukevia hoidollisia ja kuntouttavia palveluja sekä apuvälinearviota. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät kykene asioimaan avopalveluissa itsenäisesti tai saattajan turvin.

Arvioinnin palvelun tarpeesta tekee sote-ammattilainen. Laadimme palvelun kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelman aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Arviointijaksolla peritään moniammatillisen tiimin käynneistä 12,20 € käyntimaksu / päivä ja maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

Asiakas voidaan ohjata palveluun esimerkiksi Keusoten kuntoutuskeskuksesta, akuuttiosastoilta, erikoissairaanhoidosta, asiakasohjauksesta, vastaanottopalveluista, kotihoidosta tai päivystyksestä. Asiakas voi hakeutua palveluun matalalla kynnyksellä myös oman tai läheisen huolen perusteella. Palvelun myöntäminen asiakkaalle perustuu aina sote-ammattilaisen tekemään yksilölliseen arviointiin.

Miten ARKI-tiimin palveluun voi hakeutua?

Onko itsenäinen arjessa pärjäämisesi heikentynyt? Koetko tarvitsevasi apua toimintakykysi tukemiseen? Voit tiedustella mahdollisuutta hakeutua arviointi- ja kuntoutusjaksolle, jos et pysty asioimaan avoterveydenhuollon palveluissa, kuten terveysasemalla.

Ota yhteyttä hoitovastaavaasi tai soita johonkin alla olevista palvelunumeroista, sote-ammattilainen tekee arvion palvelun tarpeestasi. Pyydämme, että jätät vain yhden yhteydenoton asiaasi liittyen, jotta vältymme samojen asioiden päällekkäiseltä hoidolta.

Uudessa arviointi- ja kotikuntoutuksen toimintamallissa yhdistyvät Keusoten kotiutustiimit ja tilapäinen kotihoito sekä kotikuntoutuksen tiimit. Arki-tiimin palveluun sisältyy myös aiemman tehostetun kotikuntoutuksen toiminta. Tilapäisen kotihoidon käyntimaksu on 12,20 € / käynti ja se kerryttää maksukattoa.

Lisätietoja:

Sini Setälä, esihenkilö, Arki-tiimi
050 497 1110 I sini.setala@keusote.fi

Annika Sundström, esihenkilö, Arki-tiimi
050 497 3399 I annika.sundstrom@keusote.fi

Johanna Luurila, projektityöntekijä
050 497 8941 I johanna.luurila@keusote.fi