Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen Pornaisten kunnan kouluihin

Ohjeet syksyllä 2021 esi- ja perusopetuksen aloittavien lasten ilmoittautumisesta lähetetään kirjeitse väestötiedoista saatujen osoitteiden perusteella viikon 7 aikana.

Oppilaille järjestetään koulukohtaiset tutustumistuokiot perjantaina 16.4.2021 klo 9 – 12 välisenä aikana.

Vanhemmat huolehtivat tulevien esi – ja ekaluokkalaistensa kuljettamisen koululle ja sieltä noutamisen.

Täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevien esikoululaisten päivä jatkuu koulunkäynninohjaajien kanssa.

Lisätietoja koulujen rehtoreilta:

Pornaisten Yhtenäiskoulu                                   Parkkojan koulu                                     Mika Waltarin koulu

Lea Koskinen, p. 040 1745085                           Päivi Kulmala, p. 040 1745067            Rene Kaajava, p. 040 1745041

tai koulutoimistosta:

Anneli Peltola, 040 5277653