Haettavana erityisluokanopettajan virka ja koulunkäynninohjaajan työsuhde 9.1.2023 alkaen

Haemme Yhtenäiskoululle hyvän yhteistyön ja työilmapiirin kouluumme eritysluokanopettajaa, joka toimii kevätlukukauden 2023 ajan vuosiluokkien 2 – 3 opetuksessa, noin 70 oppilaan tukena. Erityisluokanopettaja toimii ammattitaitoisten luokanopettajien kanssa yhteisopettajuuden ja joustavien opetusjärjestelyjen periaatteella. Lisäksi vuosiluokkien tukena on koulunkäynnin ohjaajia. Opetuksen henkilöresursointi on hyvällä tasolla.

Hakuaika päättyy 7.12.2022 klo 12.00.

Hakuilmoitus

Koulunkäynninohjaaja toimii pääosin Jopo-luokan (vuosiluokat 7-9) oppilaiden ohjaajana.
Tehtävään kuuluu myös mm. työpaikkajaksojen sekä retkien organisointi ja niihin osallistuminen. Työaika 30h/viikko. Työaika voidaan täydentää täydeksi viikkotyöajaksi (38h 15min) koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Hakuaika päättyy 15.12.2022 klo 16.00

Hakuilmoitus