Haettavana kouluvalmentajan työsuhde ajalle 1.8.2022-30.6.2023

Pornaisten kunta hakee sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen kouluvalmentajaa. Tarkoituksena hankkeessa on muodostaa Pornaisten kuntaan vakituinen kouluvalmentajan työnkuva.

Sitouttava kouluyhteisötyö hanke tukee oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa ottamaan käyttöön sellaisia käytänteitä, jotka sitouttavat koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä ennaltaehkäisevät poissaoloja ja niiden vaikutuksia. Mäntsälän kunta on vetovastuussa 9 kunnan yhteisessä hankkeessa (Mäntsälä, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Nurmijärvi, Pornainen, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi). Hankkeen aikana kehitetään valtakunnallista mallia yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, Karvin, kuntien ja koulun kanssa. Tavoitteena on yhteinen ja yhtenäinen toimintatapa poissaoloja ennaltaehkäisevään ja varhaista puuttumista tukevaan toimintakulttuuriin.

Kouluvalmentajan työnkuvaan kuuluu:

  • olla yksi opiskeluhuollon tukitoimista, on saatavilla koululla, osallistuu arkeen
  • rooli toimia sekä korjaavana että ennaltaehkäisevänä työntekijänä
  • tukee oppilaita kouluun tulemisessa, koulussa olemisessa, hakee oppilaita tunneilta ”pysäkille”
  • huolehtii osaltaan opintojen etenemisestä ja yhteistyöstä opettajien kanssa
  • tutkimusperustaisten mallien hyödyntäminen
  • edistää kiusaamista, häirintää ja syrjintää vastustavaa toimintakulttuuria kouluissa
  • koulujen loma-ajoilla kouluvalmentajalle voidaan osoittaa muita nuorisotyötä tukevia tehtäviä

Kouluvalmentajat edistävät hankekunnan omaa pilottia ja ovat yhdessä kehittämässä koko hankkeen kuntien kanssa kouluvalmentajien tehtävää opetus- ja kulttuuriministeriön, hankkeen ohjausryhmän ja koordinaatioryhmän ohjauksessa.

Hakijalle on eduksi kokemus koulumaailmasta ja sosiaali- ja terveystoimesta sekä hanketyöstä. Odotamme hakijalta näkemystä ja kokemusta koulupudokkuuden ennaltaehkäisevistä toimista ja menetelmistä sekä koulukiusaamista ehkäisevistä toimista. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tutkinto. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja tiimitaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset on esitettävä ja annettava niistä kopiot mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään viikoilla 22 ja/tai 23.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.  Kouluvalmentajan tehtäväkohtainen palkka on 2739 eur/kk. Palvelussuhteessa noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Valituksi tulleen on 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.  Valittu on velvollinen työnantajan pyynnöstä antamaan tälle tehtävien hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevat tarpeelliset tiedot työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan 25.5.2022 mennessä osoitteella: Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai sähköisesti kunta@pornainen.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015 ja yhtenäiskoulun rehtori Lea Backman, puh. 040 174 5085