Pornaisten Yhtenäiskouluun haetaan laaja-alaista erityisopettajaa ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Tehtävään valitulta odotetaan opetussuunnitelman mukaista yhteisöllistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteisopettajuutta. Hakuaika päättyy 24.5.2019.

Hakuilmoitus