Haettavana ruokapalveluesimiehen työsuhde 5.8.2019 alkaen. Hakuaika päättyy 3.6.2019 klo 12.00.

Hakuilmoitus