Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. tiedottaa: Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan keskittyvät hankkeet Itä-Uudenmaan alueella ovat aloittaneet neuvontatyönsä valtakunnallisen jätevesiviikon siivittämänä. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hankkeet tarjoavat puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Hankkeet keskittyvät viemäriverkoston ulkopuolisiin, pääasiallisesti herkillä pohjavesialueilla sekä rantavyöhykkeillä sijaitseviin vakituisiin kiinteistöihin. Pääpaino on kiinteistökohtaisessa tiedotuksessa ja puhelin- sekä sähköpostineuvonnassa. Lisäksi neuvojat osallistuvat yleisötapahtumiin.

Mikäli kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai lähempänä kuin 100 m vesistöstä, jätevesijärjestelmän tulee täyttää hajajätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelulain  vaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Lisätiedot: jätevesineuvoja Emma-Sofia Pippuri, puh. 050 337 8178 tai emma-sofia.pippuri(at)vesi-ilma.fi. Jätevesineuvoja on tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 9.00 – 15.00. Jätevesineuvonta palvelee 31.10.2019 saakka.

Tiedote