Pienissä maalaiskunnissa ikäihmiset asuvat hyvin yleisesti pientaloissa ja iso osa heistä asuu yksin. Ikääntyneet itse toivovat saavansa asua omakotitaloissaan mahdollisimman pitkään
terveydentila huomioon ottaen. Näin siitäkin huolimatta, että vanheneva pientalo ei aina kaikilta osin vastaa heidän tarpeitaan esteettömyydeltään, toimivuudeltaan ja turvallisuudeltaan.

Pornaisissa, Askolassa, Pukkilassa ja Myrskylässä alkava Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke tarjoaa kuntien ikäihmisille kotona asumiseen tukea, neuvoja sekä liikuntaesteiden korjausapua. Hanke kestää 30.4.2023 saakka ja saa rahoitusta ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.

Hankkeessa etsitään kuntien asukkaista vapaaehtoisia (iäkkäitä) henkilöitä tekemään ikäihmisten asuntoihin kartoittavia kotikäyntejä. Niissä arvioidaan asuntojen pieniä korjaustarpeita ja tehdään pieniä korjaustöitä, esim. kiinnitetään tukikahvoja ja -kaiteita, madalletaan kynnyksiä ja asennetaan portaisiin luiskia. Vapaaehtoistoimintaa ja asiakaskäyntejä koordinoi hankkeeseen rekrytoitava projektikoordinaattori. Tehtävään sopivaa henkilöä etsitään paraikaa ja lisätietoa avoimesta paikasta löytyy mm. täältä.

Esteettömän ja turvallisen asumisen vaatimuksia kannattaa pysähtyä miettimään ennakoiden.Siksi hankkeessa on tarkoitus jakaa ikäihmisille tietoa mm. asumisen ennakoinnista, kodin turvallisuuden parantamisesta ja esteettömyydestä.

Neljän kunnan yhteishankkeessa tarjottavan kotona asumisen tuen tavoitteena on auttaa ikäihmisiä elämään kotonaan mahdollisimman turvallista ja sujuvaa arkea.

Lisätietoja hankkeesta:

Kati Harkoma
Projektipäällikkö, Ikäihmisten palvelukortteli -hanke
Pornaisten kunta
kati.harkoma@pornainen.fi
p. 040 174 5027

 

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke auttaa ja neuvoo ikäihmisiä pärjäämään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Vapaaehtoistoimin toteutettavat pienet korjaustoimenpiteet parantavat kotien esteettömyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta. Hanke toteutetaan vuosina 2022-23, osin ympäristöministeriön tuella, Pornaisissa, Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa.