Rosk´n Rollilta vuokrattavien jäteastioiden hinnat laskivat monilokeroastioita lukuun ottamatta reilusti heinäkuun alusta alkaen Itä-Uudellamaalla. Vuokrahinnat ovat nyt yhtenevät koko jäteyhtiön toimialueella. Uudenmaan jätelautakunta hyväksyi keväällä uuden jätetaksan, joka tuli voimaan heinäkuun alusta. Merkittävimmät muutokset jätteiden tyhjennyspalveluissa koskivat Itä-Uudenmaan vuokra-astioiden hintoja. Hinta riippuu astiakoosta. Yleisimmin käytettyjen astiakokojen hinnat laskivat Itä-Uudellamaalla yli 40 prosenttia. Esimerkiksi 360-litraisen sekajäteastian kuukausivuokra laski 2,18 eurosta 1,10 euroon. Pientaloissa käytetyimmän 240-litraisen sekajäteastian vuokra oli aiemin 1,12 euroa kuukaudessa, nyt se on 0,66 euroa kuukaudessa.

Uuden jätetaksan myötä tuli pieniä muutoksia myös jätteiden tyhjennyspalvelujen hintoihin, koskien lähinnä jätekuljetusten lisäpalveluja, kuten esim. lisäjätettä. Varsinaisia jäteastioiden tyhjennyshintoja ei korotettu. Rosk´n Rollin yleisimmät jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat säilyneet samoina vuodesta 2013 saakka.

https://www.rosknroll.fi