Kartanorinne, asemakaavan laajennus ja Laidunalueen asemakaava ovat nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemista varten 29.8. – 30.9.2019 välisenä aikana kunnantoimiston teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisena 30.9.2019 klo 16.00 mennessä.

Kuulutus Kartanorinne

Kuulutus Laidunalue