Keski-Uudenmaan soten palvelujen verkostosuunnitelma vuosille 2022-2024 yhtymähallituksen aktiivisessa keskustelussa

Yhtymähallituksen kokouksessa 9.11. keskusteltiin laajasti kuntayhtymän alueen palvelujen verkostosuunnitelmasta. Kuntayhtymä uudistaa palvelujen verkostoa lähipalveluiden ja asukkaiden tarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on turvata asukkaiden sotepalvelujen laatu ja saatavuus alueellisesti, hillitä kustannuksia ja luoda näkymä tulevaisuuden palvelujen verkostosta tulevalle hyvinvointialueelle.

Palvelujen verkostosuunnitelmassa linjataan erikoissairaanhoidon jatkohoito tapahtuvaksi alueen neljällä akuuttiosastolla, kotisairaalassa ja Kiljavan kuntoutuskeskuksessa. Kuntayhtymän alueella suunnitellaan olevan kaksi laajan palvelun terveyspalveluyksikköä. Kaikkien kuntien alueella toimivien terveysasemien lääkäri-hoitajavastaanotot jatkavat toimintaansa. Virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen toiminta toteutetaan laajan palvelun yksiköissä. Näin päiväaikaisen lääkäri-hoitajapalvelun resurssia voidaan vahvistaa. Digipalvelut, liikkuvat palvelut ja etäpalvelut täydentävät palveluvalikoimaa.

Alueelle suunnitellaan kahta täyden palveluvalikoiman perhekeskusta perheiden tarpeisiin. Näiden toimintaa täydentävät suppeamman palvelun lähipalvelut.

Ikäihmisten tarpeisiin perustuvia yhteisöllisiä ja monimuotoisia palveluita sekä asumisen verkostoa kehitetään ja lisätään yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Palvelukyliä, ryhmäasumista, senioripihoja on tarkoitus lisätä. Asiakkaalle tarjotaan tarpeenmukaiset asumispalvelut ensisijaisesti kotikunnassa. Hallitus päätti, että sote-ammattilaisten osaamista vaativan ikäihmisten päivätoiminnan kokonaisuus eriytetään tässä vaiheessa päätöksenteosta, ja siitä päätetään myöhemmin.

Valtuusto päättää palvelujen verkostosuunnitelmasta marraskuun 2021 kokouksessaan.

Lisätietoja

· hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio, p. 040 741 0911

· kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. 040 182 5797