Keusoten terveysasemien ehdotetaan säilyvän

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän palveluverkon valmistelussa on edetty vaihtoehtoon, jossa painopiste on voimakkaasti kehittää sekä sähköisiä, kotiin asiakkaille vietäviä että alueella liikkuvia palveluja kuntalaisille lähivuosien aikana koko alueella. Tuusulassa, Pornaisissa ja Nurmijärvellä sijaitsevien terveysasemien lakkauttamista ei esitetä. Aikaisemmissakin vaihtoehdoissa oli tarkoitus keskittyä palvelujen uudistamiseen sekä kehittämiseen, missä terveysasemien määrä ja sijainti oli vain osa suurempaa uudistusta. Tässä vaiheessa on järkevää keskittyä itse palvelujen uudistamiseen.

Uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta arvioidaan ehdotuksen mukaan muutamien vuosien välein. Uudistuneen palvelujen verkoston arvioidaan olevan valmis vuonna 2030. Näin voidaan vastata väestön lisääntyvään palvelujen tarpeeseen erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä, ja toteuttaa monimuotoisilla tavoilla palveluja kaikissa asiakasryhmissä taloudellisesti kestävällä tavalla.  Ehdotus tulee yhtymähallituksen päätöksentekoon 16.6.2020. Lopullisen päätöksen tekee yhtymävaltuusto syksyllä 2020.