Keksi-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ja alueen kunnat liikuttavat ikäihmisiä!

Kunnat ovat olleet yhteydessä yli 70-vuotiaisiin alueen kuntalaisiin ja kartoittaneet poikkeusolojen vaikutuksia heidän arkeensa ja hyvinvointiinsa. Eristäytyminen on tuonut arkeen mukanaan erilaisia huolenaiheita ja mahdollisuudet mm. liikkumiseen ovat vähentyneet ja sitä kautta myös yksinäisyyden kokemukset ovat riskiryhmissä lisääntyneet. Liikkumisen lisäämiseksi kunnat ja Keusoten toimijat ovat yhdessä suunnitelleet erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia liikkua. Kunnissa on jo järjestetty ja tullaan järjestämään maksuttomia ohjattuja liikuntatuokioita. Liikuntatuokiot pyritään järjestämään kunnissa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ohjattuina parveke-, piha-, puisto- ja nettijumppina.

Liitteenä on kuntien liikuntapalvelujen ja Keusoten yhteistyössä tekemä tiedote liittyen ikäihmisten liikkumiseen.