Keusote jatkaa sote-palvelujen järjestäjänä – hyvinvointialueiden vastuulla myös pelastustoimi

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevat lakiehdotukset. Keusote jatkaa asukkaidensa sote-palvelujen järjestäjänä. Hallituksen esityksen mukaisesti Keusoten vastuulle siirtyvät myös pelastustoimen tehtävät.

Lisäksi HUS-yhtymä vastaa Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Terveydenhuollon järjestämisvastuu jakautuu laissa ja HUS-järjestämissopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla alueen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välillä.

– Kuntayhtymää perustettaessa, pari vuotta sitten, oli jo tausta-ajatuksena, että sote-uudistus jossain kohtaa on tulossa. Haluamme tulevaisuudessakin tarjota kuntalaisille laadukkaita ja kuntalaisten tarpeiden mukaisia sote-palveluja, kertoo kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Lain hyväksyminen ei aiheuta välittömiä muutoksia palveluihin tai palveluja koskevaan päätöksentekoon. Yhtymähallitus asetti väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelemaan hyvinvointialueen käynnistymistä. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Kunnat sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nimeävät jäsenet väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 11.8.2021 mennessä. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä nimettiin virkamiehet valmistelutoimielimeen, ja kuntayhtymän johtaja toimii valmistelutoimielimen puheenjohtajana.

Keusote on varautunut tulevaan uudistukseen arvioimalla lainsäädännön muutosvaikutuksia, ja kartoittanut lain edellyttämät toimeenpanon tehtävät. Lakien tultua voimaan käynnistetään tarvittavien hallinnollisten muutosten valmistelu. Tarvittavat muutokset pelastustoimen ja mahdollisten muiden palvelujen toimintaan ja organisaatioon 1.1.2023 alkaen valmistellaan syksystä 2021 alkaen.

Lue lisää: