Keusote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi

Valtakunnallinen sote-uudistus tulee rakentamaan Keski-Uudellemaalle uuden hallinnollisen rakenteen – Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. Uusi hyvinvointialue järjestää alueellaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Keusote jatkaa palveluiden järjestämistä alueensa kuntalaisille palveluiden siirtyessä 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa valmistelusta

Uuden Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelua varten nykyinen yhtymähallitus on asettanut väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE).  Keski-Uudenmaan VATEn varsinaisten jäsenten määrä on 14, ja se koostuu kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan soten alueen kuntien, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Eteva-kuntayhtymän edustajista. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keusote.

VATE vastaa tulevan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti vuoden 2022 kevääseen. Hyvinvointialueelle tullaan valitsemaan alkuvuodesta vaaleilla aluevaltuusto, joka aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.

VATEn ensimmäinen kokous pidettiin 1.9.2021.  VATEn puheenjohtajaksi valittiin kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, 1. varapuheenjohtajaksi palvelujohtaja Tiina Salminen ja 2. varapuheenjohtajaksi hallintojohtaja Harri Lipasti Tuusulasta. Pirjo Laitinen-Parkkonen vastaa myös valmistelusta ja muutoksen eteenpäinviemisestä.

VATEn varsinaiset jäsenet:

Pirjo Laitinen-Parkkonen kuntayhtymän johtaja, pj Keusote
Päivi Tarsia rahoitus- ja talousjohtaja Keusote
Monica Hostio henkilöstöjohtaja Keusote
Antti Ylä-Jarkko digi- ja tietojohtaja Keusote
Kristiina Kariniemi-Örmälä integraatiojohtaja Keusote
Petja Harakka va. hallintojohtaja Keusote
Johanna Luukkonen kaupunginjohtaja Hyvinkää
Toni Pallaspuro tietohallintojohtaja Järvenpää
Tiina Hirvonen sivistysjohtaja Nurmijärvi
Hannu Laurila kunnanjohtaja Mäntsälä
Jari Wäre sivistysjohtaja Pornainen
Harri Lipasti kansliapäällikkö, 2. varapj Tuusula
Jyrki Landstedt pelastusjohtaja KUP
Sampo Salo talousjohtaja Eteva

 

Sujuva siirtymä hyvinvointialueeksi

– Keusotella on jo kokemusta vastaavasta muutoksesta. Kuntayhtymämme on perustettu pari vuotta sitten myös tätä uudistusta silmällä pitäen. Siten osaltamme siirtymä on sujuva, ja jo tekemämme työ palveluiden kehittämiseksi luo hyvän pohjan uudistukselle. Yhteistyö alueemme kuntien kanssa jatkuu kiinteästi, sanoo kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Asukkaiden palvelujen näkökulmasta muutos ei niin suuri kuin monilla muilla alueilla, koska meillä on jo Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut keskitetysti järjestettynä ja tuotettuna.  Henkilöstömme siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Lain pohjalta Keusoten alueen kunnista siirtyy hyvinvointialueelle noin 100 kuraattoria ja psykologia sekä Eteva-kuntayhtymästä noin 300 sote-ammattilaista. Henkilöstömäärämme kasvaa jatkossa yli 4100:aan.  Teemme tiivistä yhteistyötä valmistelussa myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa, jotta pelastuspalvelut toimivat jatkossakin hyvin alueellamme.

Toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyössä alueemme asukkaiden, henkilöstön ja eri toimijoiden kanssa –hyvinvointialue rakennetaan ihmisen kokoiseksi ja asukkaiden hyvinvointia lisääväksi.

Seuraa hyvinvointialueen valmistelua kuntayhtymämme verkkosivuilta www.keusote.fi