Keusoten ja Terveystalon yhteistyöpilotti on parantanut terveyspalveluiden saatavuutta Hyvinkäällä ja Järvenpäässä – syyskuussa toiminta laajenee

Keusote ja Terveystalo käynnistivät heinäkuussa yhteistyöpilotin, jonka tarkoituksena on parantaa lääkäri-hoitaja vastaanottopalvelujen saatavuutta. Ensivaiheessa tartuttiin Hyvinkään ja Järvenpään alueen hoidontarpeen arviointiin, sillä näillä terveysasemilla yhteydenottoihin vastaaminen oli ruuhkautunut ja asukkaiden pääsy palveluihin viivästynyt. Syyskuussa pilotti laajenee koskemaan kaikkia Keusoten alueen terveysasemien hoidon tarpeen arviointia ja myös lääkärivastaanottoja.

Palveluiden saatavuuden parantamisen lisäksi pilotin tavoitteena on kehittää uudenlaista kumppanuutta, jossa yksityinen palvelutuottaja toimii julkisen tuottajan rinnalla kysyntähuippuja tasaamassa.  – Yhteinen tavoitteemme on parantaa Keusoten alueen asukkaiden palvelutasoa. Tähän mennessä tulokset ovat olleet rohkaisevia, sillä kesän aikana Hyvinkään ja Järvenpään terveysasemien takaisinsoittoajat ovat lyhentyneet merkittävästi. Tältä pohjalta on ilo lähteä laajentamaan yhteistyötä syksyn alussa, sanoo Terveystalon julkisten etäpalveluiden johtaja Johan Sanmark. 1.9.2021 yhteistyö laajenee koko Keusoten alueelle, minkä lisäksi myös Terveystalon lääkärivastaanotot otetaan käyttöön.

Kuntalaisille hoidontarpeen arvion palvelu on samanlainen riippumatta tuottaako palvelun Keusote tai Terveystalo. Mikäli hoidontarpeen arviossa todetaan kiireellisen vastaanoton tarve, tarjotaan asiakkaalle lääkärin etävastaanottoa tai lähivastaanottoa tarpeen mukaan. Kysyntähuippujen aikana lääkärin kiireellistä etävastaanottoa voidaan tarjota myös Terveystalon Digiterveydessä ja lähivastaanottoa Terveystalon Hyvinkään, Järvenpään tai Mäntsälän lääkärikeskuksissa. Asiakas ei voi valita tuottaako lääkäripalvelun Keusote vaiko Terveystalo. Sen sijaan asiakas voi valita missä tarjottu Terveystalon lähivastaanotto toteutetaan. Yhteydenottokanavat ja palvelumaksut ovat kuntalaisille aina samat riippumatta siitä, missä tai kuka palvelun tuottaa.