Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon asiakasmaksut vuonna 2021 ja keskeisimmät asiakasmaksulain osittaisuudistuksen tuomat muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) osittaisuudistuksen muutokset astuivat voimaan 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Näillä muutoksilla oli vaikutuksia Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksuihin. Olemme tähän tiedotteeseen koonneet Keusoten terveyspalveluja ja sairaanhoitoa koskevat olennaisimmat asiakasmaksumuutokset 1.7.21 alkaen sekä yleisimmät asiakasmaksut vuodelle 2021.

Keusoten asiakasmaksuista päättää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus. Katso yhtymähallituksen 22.6.2021 hyväksymät asiakasmaksut kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme. Asiakasmaksujen perusteita tarkistetaan seuraavan kerran 1.1.2022 alkaen, jolloin asiakasmaksuihin voi tulla muutoksia.

Lisätietoja Keusoten verkkosivuilta.

Keskeisimmät muutokset Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon asiakasmaksuihin 1.7.21 alkaen

Aikuisten kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia)

 • Perumattomista vastaanottoajoista peritään 50,80 e maksu 18-vuotta täyttäneiltä 1.7.2021 alkaen.
 • Varattu aika tulee perua viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä
 • Vastaanottoajan voi peruuttaa nettipalvelun kautta tai puhelimitse

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapiat (mm. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ja lymfaterapia)

 • Keusote perii lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapioista samat asiakasmaksut (11,40 €/krt) kuin omista terapiapalveluista 18-vuotta täyttäneiltä 1.7.2021 alkaen. Palveluntuottajat eivät enää peri asiakasmaksuja.
 • Perumattomista ostopalveluterapioiden vastaanottoajoista peritään 50,80 e maksu 18-vuotta täyttäneiltä.
 • Asiakas peruu ajan palveluntuottajan ohjeiden mukaisesti suoraan palveluntuottajalle.

Kotisairaala

 • Mikäli asiakas kuuluu jatkuvan tai säännöllisen kotisairaanhoidon tai asumispalvelun piiriin, ei kotisairaalan kotikäynnistä peritä asiakasmaksua.

Maksuttomiksi muuttuneita perusterveydenhuollon palveluja 1.7.21 alkaen ovat mm.

  • Perusterveydenhuollon hoitajapalvelut
  • alle 18-vuotiaiden poliklinikka käynnit