Kunnanhallituksen myöntämät yhdistys- ja seurataloavustukset sekä yhteisöavustukset ovat haettavana 30.6.2022 mennessä

Vapaamuotoiset hakemukset yhdistys- ja seurataloavustuksia sekä yhteisöavustuksia varten tulee toimittaa 30.6.2022 mennessä Pornaisten kunnanhallitukselle os. Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai kunta@pornainen.fi.

Kunnanhallitus on vahvistanut 16.5.2022 §:ssä 121 yhteisöavustusten jaossa noudatettavat seuraavat periaatteet:

  1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen
  2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista
  3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen tulonlähde
  4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle
  5. Yhteisöavustusta ei myönnetä, mikäli yhdistys saa toiminta-avustusta Pornaisten kunnan muun avustusjärjestelmän kautta
  6. Yhteisöavustusta ei myönnetä poliittisille ja uskonnollisille järjestöille
  7. Avustushakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma
  8. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli sääntöjä rikotaan
  9. Avustusten hakuaika on vuosittain 30.6. mennessä
  10. Hakemukset käsitellään kerran vuodessa ja ne ilmoitetaan haettavaksi kunnan verkkosivuilla