Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 11.11.2019 klo 18.30, esityslista. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 15.11.2019.