Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 16.11.2020 klo 18.30, esityslista. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 20.11.2020.