Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 24.2.2020 klo 18.30, esityslista. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 28.2.2020.