Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 28.6.2021 klo 18.30, esityslista. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 2.7.2021.