Keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitetuissa kuntavaaleissa on Pornaisten kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi ajalle 1.8.2021 – 31.5.2021 valittu seuraavat henkilöt:

Kuulutus