Pornaisten kunta on laatimassa liikuntapaikkaselvitystä, jonka tavoitteena on selvittää nykyisten liikuntapaikkojen kuntoa ja käyttöastetta, sekä selvittää miten liikuntapaikkoja tulisi kehittää kunnassa 2020-luvulla. Tämä kysely on suunnattu kaikille Pornaisten kuntalaisille ja sen tavoite on selvittää kuntalaisten kokemaa nykyistä ja tulevaa tarvetta liikuntapaikoille.

Vastaamalla tähän kyselyyn annat arvokasta tietoa Pornaisten kunnalle liikuntapaikkojen kunnostamisesta ja kehittämisestä. Vastaaminen kyselyyn vie noin 15 minuuttia.

Linkki kyselyyn