Kuntavaalien ehdokasasettelu Pornaisten kunnassa 2021

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pornaisten kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua ja kuntalain 17 §:ssä säädetty määrä varavaltuutettuja.

Puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa vaaleihin enintään 40 ehdokasta.

Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta on jätettävä 9.3.2021 klo 16.00 mennessä Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri Seija Marttilalle, puh. 040 558 2562. Asiakirjojen jättämisen ajankohdasta pyydetään sopimaan ennakolta.

Kuulutus