Kuntavaalit Pornaisten kunnassa

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pornaisten kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua ja kuntalain 17 §:ssä säädetty määrä varavaltuutettuja.

Puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa vaaleihin enintään 40 ehdokasta.

Kuntavaalien ehdokashakemukset

Keskusvaalilautakunnalle 9.3.2021 jätetyt ehdokashakemukset ovat voimassa sellaisenaan, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5.2021 klo 16.00 mennessä. Muutoshakemukset toimitetaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Seija Marttilalle. Asiakirjojen jättämisen ajankohdasta pyydetään sopimaan ennakolta, puh. 040 558 2562.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Kesäkuun 13. päivänä toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä tulee nähtäville kunnan yleiseen tietoverkkoon. Ehdokaslistojen yhdistelmä jaetaan joka talouteen viikolla 21.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka äänioikeusrekisterissä on merkitty hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021. Vaalitoimitsijan lisäksi on läsnä oltava yksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Sen, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00 mennessä, puhelin 040 558 2562. Ilmoituksen saa äänestäjän puolesta tehdä hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä on siitä mainittava ilmoituksessa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021 välisenä aikana. Äänestyspaikkana on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

  • maanantai ja keskiviikko 9.00 – 16.00
  • tiistai                                  9.00 – 18.00
  • torstai                                9.00 – 18.00
  • perjantai                            9.00 – 12.15
  • lauantai ja sunnuntai      9.00 – 14.00

Ennakkoäänestyksen ensimmäinen tunti on varattu ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville henkilöille.

Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Aurinkomäen palvelukeskuksessa ja Attendo Onnentäyttymyksen hoivakodissa.

Varsinainen vaalitoimitus

Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa.

001 Halkian äänestysalue                            Parkkojan koulu, Alkutaival 16

002 Laukkosken äänestysalue                     Mika Waltarin koulu, Anttilantie 9

003 Kirveskosken äänestysalue                   Kunnanvirasto, Kirkkotie 176

Karanteenissa olevien henkilöiden äänestämismahdollisuudesta huolehditaan erikoisjärjestelyin äänestyspaikan ulkopuolella olevien ohjeiden mukaisesti.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Sisäasiainministeriön 3.12.2014 tekemällä päätöksellä koskien poliisin suoritteiden maksullisuutta, maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten mm. kuntavaalissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Kirkkotie 176, PL 21, 07171 Pornainen

Puhelin:          (019) 529 4500 (vaihde), 040 558 2562 Seija Marttila

Fax:               (019) 6647006