Kuulutuksia ympäristölupahakemuksista, Murron alue

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää ensisijaisesti www.julkipano.fi – sivuston kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu(at)askola.fi
viimeistään 30.12.2022.

Ympäristölupahakemus

Ympäristöluvan muuttaminen