Koska vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja loma-ajan hoidon toteuttamistavalla ja laajuudella on vaikutuksia asiakkaisiin, Keusote toivoo vammaisneuvoston osallistavan palvelua käyttävien lasten vanhemmat tuottamaan näkemyksiään asiasta alla olevien kysymysten avulla. Keusoten tarkoituksena on laatia uudet toimintatavat palvelun kehittämiseksi yhdessä Keusoten kuntien sekä perheiden edustajien kanssa. Tämän lisäksi Keusoten ja jäsenkuntien tavoitteena on ratkaista kuluvan syksyn aikana ko. palvelun järjestämisen ja tuottamisen vastuut.

Kysely on anonyymi. Pornaisten vammaisneuvosto laatii vastausten perusteella lausunnon lähetettäväksi Keusotelle.

Vastaa kyselyyn tästä. Vastausaikaa on 15.10.2020 saakka.

Kyselyn kysymykset:

  1. Mitä hyvää on tämänhetkisessä lapsellesi tarjotussa aamu- ja/tai iltapäiväkerhossa ja loma-ajan hoidossa?
  2. Mikä on mielestänne tärkeintä onnistuneessa aamu- ja/tai iltapäiväkerhossa ja loma-ajan hoidossa?
  3. Mitä parannuksia haluaisitte tämänhetkiseen lapselle tarjottuun aamu- ja/tai iltapäiväkerhoon tai loma-ajan hoitoon?
  4. Mitä asioita täytyisi erityisesti huomioida aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa ja loma-ajan hoitoa kehitettäessä?
  5. Missä aamu- ja/tai iltapäiväkerhoon tai loma-ajan hoitoon liittyvissä asioissa voidaan mielestänne tehdä kustannuksia alentavia muutoksia taloudellisten resurssien heikentymisen vuoksi?
  6. Mitä tulisi mielestänne painottaa vammaisten lasten aamu- ja iltapäiväkerhon ja loma-ajan hoidon pitkän tähtäimen suunnitelmissa?