Lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden alueelliset hyvinvointisuunnitelmat hyväksytty

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) valtuusto hyväksyi 20.12.2021 kokouksessaan alueellisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025. Hyvinvointisuunnitelmat ovat osa Keusoten strategiaa toimeenpanevia asiakirjoja. Suunnitelmat valmisteltiin vuoden 2021 aikana moniammatillisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma laadittiin ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi sekä tätä mahdollistavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmien avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyneiden hyvinvointityötä.

Hyvinvointisuunnitelmien tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmat täydentävät ja tukevat kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan. Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat muutokset hyvinvoinnissa, terveydessä ja toimintakyvyssä, palvelujärjestelmän toimivuus ja vastaavuus yksilöllisiin tarpeisiin sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Hyvinvointisuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan vuosittain alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä.

Lisätietoja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta:

Tero Seitsonen, johtava asiantuntija
p. 050 497 2554tero.seitsonen@keusote.fi

Olli Laiho, erityisasiantuntija
p. 050 497 2559olli.laiho@keusote.fi

Lisätietoja Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmasta:

Marjut Suo, erityisasiantuntija
p. 050 497 2557marjut.suo@keusote.fi

Marjaana Siponen, koordinoiva esimies
p. 050 497 2057marjaana.siponen@keusote.fi