Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen valmistelee jätelautakunnalle päätöstä asumisessa syntyvän jätevesilietteen kulejtusjärjestelmästä. Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta päätös saattaa koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 4.5.2019 sähköisesti osoitteeseen ujlk(at)ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätevesilietteen kuljetusjärjestelmästä”. Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk(at)ujlk.fi.
Kuulutus ja taustamateriaali.