Monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu ja Työkykytiimi ovat aloittaneet toimintansa

Uusi monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu ja Työkykytiimi ovat aloittaneet toimintansa Keusotessa 12.4.2021. Palvelu on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat laajaa tukea työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen ja työmahdollisuuksien edistämiseen. Tällaista tukea tarvitaan usein esimerkiksi, kun henkilön työttömyys on pitkittynyt tai hän on ollut työvoiman ulkopuolella vuosia. Palvelussa tehdään moniammatillista yhteistyötä henkilön ja tämän verkostojen kanssa. Palvelun lähtökohtana on asiakaskeskeisyys ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.

Monialainen Työkykytiimi asiakkaan apuna

Palvelussa työskentelee monialainen Työkykytiimi. Asiakas ja Työkykytiimi hakevat yhdessä mahdollisuuksia ja löytävät keinoja kohti työelämää silloin, kun yksittäiset palvelut eivät ole ratkaisseet asiakkaan haastavaa tilannetta.

Työkykytiimi auttaa ja tukee esimerkiksi tilanteissa, joissa

  • peruspalveluissa ei ole löytynyt ratkaisua tilanteen edistämiseksi
  • asiakkuuksia on useissa palveluissa tai taustalla on monia keskeytyneitä palveluita
  • tilanne on pitkittynyt tai jumiutunut
  • peruspalveluissa on jo tehty verkostojen välistä yhteistyötä tuloksetta
  • työllistymiseen tähdänneet toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottuja vaikutuksia
  • henkilöllä on moninaisia työ- ja toimintakyvyn haasteita ja/tai terveysongelmia
  • jatkosuunnitelma työkyvyn tuen osalta ei ole selkeä
  • tarvitset työhösi tukea ja haluat pohtia tarjolla olevia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja jonkun Työkykytiimin jäsenen kanssa

Uuteen palveluun tullaan muiden palvelujen ohjaamina

Palveluun ohjaudutaan koordinaattorin kautta. Alussa uusia asiakkaita otetaan vastaan muiden palvelujen ohjaamina. Lähettävinä tahoja voivat toimia esimerkiksi Keusote alueen sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-palvelut, TYP ja kuntien työllisyyspalvelut. Lähetekäytäntö on vasta kehittymässä ja tavoitteenamme on saada käyttöön sähköinen lähete/yhteydenotto vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiimin jäseniin voi olla yhteydessä myös konsultaation merkeissä matalalla kynnyksellä.

Ota yhteyttä ja etsitään asiakkaalle sopivia työkyvyn tuen ratkaisuja yhdessä! Voit myös laittaa soittopyyntöjä tai kysymyksiä tiimille sähköpostilla (henkilötiedot vain turvapostilla).

Me olemme työkykytiimi

Koordinaattori Satu Kontiainen (uudet asiakkaat), p. 050 4977055
Sosiaaliohjaaja Siiri Laurila, p. 050 4976786
Terveydenhoitaja Mirja Vehmersuo-Hiltunen, p. 050 4977033
Fysioterapeutti Maiju Järvinen, p 050 4977004
Toimintaterapeutti Ursula Nykänen, p. 050 4977006
Toimintaterapeutti Anna Laine, p. 050 4977114
Kokemusasiantuntia Marika Rutanen, p. 050 4977009
Lisäksi tiimissä on mukana lääkäri sekä asiantuntijat Kelasta ja TE toimistosta

Projektipäällikkö Silja Wahlsten, p. 050 4975676
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@keusote.fi

Keski-Uudenmaan Työkykyhanke toiminnan taustalla

Työkykytiimi ja uusi palvelu liittyy Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeeseen, jossa kehitetään laajemminkin työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta ja laajaa yhteistyötä Keusoten alueella vuosien 2021-2022 aikana. Hankkeen kautta kehitämme työtä ja lisäämme osaamista Keus-oten palveluissa, jotta työkyvyn tuen tarpeet saadaan esille ja riittävä tuki työkyvyn säilyt-tämiseksi ja palauttamiseksi tarjolle entistä varhaisemmassa vaiheessa. Hankkeessa kehite-tään myös vammaisten palveluissa toteutettavaa työhönvalmennusta ja parannetaan osa- ja täsmätyökykyisten henkilöiden pääsyä työmarkkinoille.