Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta

Mt 1494 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Porvoontie – Vähä-Laukkoskentie.

Ilmoitus kuulutuksesta

Linkki kuulutukseen ja aineistoon