Omaseuranta ja itsensä mittaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Tiesitkö, että itsearviot sekä testi- ja mittaustulokset ovat merkittävä osa omaa hoitokokonaisuutta ja ne kannattaa aina mainita hoitavalle ammattilaiselle?

Sähköisin välinein tehtävät itsearvioinnit ja -testit mahdollistavat omaehtoisen osallistumisen.  Omien tottumusten ja käyttäytymisen itsemittauksia ovat esimerkiksi aktiivisuus, askelmäärä, paino, aterioinnit, nukkuminen, verenpaine, mieliala jne.

Seuraatko sinä jo omaa hyvinvointia ja terveyttä jollakin mittarilla tai laitteella? Ei haittaa, vaikket seuraa, sillä olemme kiinnostuneita myös sinun ajatuksistasi. Vastaa nimettömästi kyselyyn, osana sähköisen omahoidon menetelmien kehittämistä Keusotessa. Kyselyyn saa vastata myös Keusoten ulkopuolella asuvat.

Tähän mennessä suurin osa kyselyymme vastanneista kertoo itsensä seuraamisen ja mittaamisen liittyvän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä sairauksien ehkäisyyn. Aktiivisuusranneke ja vaaka ovat selvästi eniten käytettyjä välineitä. Kaikki vastaajat, jotka ovat asettaneet mittaamisen tavoitteeksi hyvinvoinnin tuen, ovat kokeneet saaneensa omaseurannasta apua tavoitteeseensa. Kysely itsessään on saanut mukavan kommentin sen motivoidessa osallistumaan omahoitoon.

”Sovellus tsemppaa liikkumaan tavoitteeksi asetetun määrän viikoittain”

”Helpottaa seurata päiviä, jolloin ei liiku, nuku tai syö riittävästi”

”On hyvä tietää, miten paino kehittyy ja sen kertoo vaaka. Askelmittari kertoo osaltaan aktiivisuudesta”

”Liikkumattomuuden määrää on helppo seurata. Paino on aina hyvä tavoitteena.”

”Oikean lääkemäärän määrittäminen lääkärin ohjeen mukaan”

KYSELYYN: Omaseuranta ja itsensä mittaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kysely on jatkuva ja siihen voi vastata vuoden loppuun asti. Kiitos aktiivisuudestasi!