Paluu normaaliin arkeen ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa – Lue uusi vierailuohje

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleiset kokoontumisrajoitukset purettiin 1.10.2021 alkaen Keusoten alueella ja muualla Uudellamaalla. Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa kaikille asukkaille on mahdollistettu kolmen koronarokotuksen sarja ja lähes 100 % asukkaista on rokotettu. Tartuntatautilaki velvoittaa kuitenkin edelleen tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden.

Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä riski. Keusoten strategisen koronatiimin 25.10.2021 toimintaohjeessa linjataan seuraavaa:

  • Asukkaiden toiminnallinen arki ja kanssakäyminen toistensa kanssa sekä liikkuminen yksikön tiloissa palaa normaaliksi.
  • Toimitiloissa minimoidaan tartunnan mahdollisuus järjestämällä oleskelutiloissa asukkaan ja muiden osallistujien oleskelu väljästi, niin hyvin kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.
  • Asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.
  • Erilaiset tapahtumat yksiköissä sallitaan terveysturvallisesti järjestettyinä.
  • Vierailut: Vierailijamäärän rajoituksista luovutaan eikä ennakkoilmoittautumista enää edellytetä. Asumispalveluyksikköjen ulko-ovet voidaan avata ja yksikköön on vapaa pääsy normaalitoiminnan aikaisten aukioloaikojen mukaisesti.
  • Kasvomaskien käyttö: Vierailijoille suositellaan edelleen suu-nenäsuojaimen käyttöä sisätiloissa.
  • Henkilökunta jatkaa suojainten käyttöä erillisen suojainten käyttöä koskevan ohjeen mukaisesti työ- ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi.
  • Hoitoympäristön puhtaudesta huolehditaan, ja siivoukseen ja kosketuspintojen puhdistukseen kiinnitetään edelleen huomiota erillisen ohjeen mukaisesti.
  • Mikäli asukkaalla ilmenee oireita tai on muuten syytä epäillä Covid-19 altistumista, asukas testataan Keusoten voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Edellä mainittuja toimintatapoja noudatetaan, kunnes ohjetta seuraavan kerran päivitetään. Tilannetta seurataan tiiviisti ja tarvittaessa rajoituksia otetaan uudelleen käyttöön.

Vieraillessa Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä tulee huomioida seuraavat asiat, voit katsoa toimintaohjeen kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä: