Palvelujen verkosto- ja tilatarvesuunnitelmaa vuosille 2022-2024 valmistellaan

Yhtymähallitus ja -valtuusto hyväksyivät viime vuonna kuntayhtymän palveluverkkosuunnitelman 2020-2030. Tällä hetkellä valmisteilla oleva palvelujen verkosto- ja tilatarvesuunnitelma 2022-2024 on viime vuonna hyväksytyn suunnitelman alasuunnitelma. Alasuunnitelma käsiteltiin yhtymävaltuuston kokouksessa 10.6.

Palvelujen verkosto- ja tilatarvesuunnitelma vuosille 2022­­-2024 on edennyt kuntakohtaisiin keskusteluihin, joissa käydään läpi palvelujen verkostosuunnitelmaluonnoksen sisältöä. Tavoitteena on löytää yhteinen näky siitä, miten tuotantotapoja sekä palvelurakennetta kehitetään vuosina 2022-2024.

Tähän mennessä palvelujen verkostoa on uudistettu ottamalla käyttöön sähköisiä palveluita, joiden määrän odotetaan lisääntyvän tulevien vuosien aikana. Vuoteen 2023 mennessä kaikilla palvelualueilla toimintojen painopistettä pyritään siirtämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin.

Jotta tavoitteisiin päästäisiin, toimenpiteiksi vuosille 2022-2024 ehdotetaan

  • vastaanottotoiminnan painottumista etätoimintaan ja vastaanottoaikojen yhtenäistämistä
  • kotisairaalan ja kuntoutuksen osuuden kasvattamista ja akuuttiosastohoidon vähentämistä ja/tai keskittämistä
  • Etähoivan ja lääkerobotiikan laajentamista.
  • Ikääntyneiden vaativa päivätoiminta jatkuisi edelleen Keusoten järjestämänä kotiin annettavana palveluna. Kuntien hyte-toimijoiden kanssa on aloitettu keskustelut muun päivätoiminnan järjestämistavoista.
  • Pitkäaikaisen laitoshoidon korvaamista tehostetulla asumispalvelulla
  • Perhekeskuspalveluiden keskittämistä ja sähköisten palveluiden käyttöasteen nostamista

Muutoksia palveluissa ei tehdä hetkessä, vaan ne tapahtuvat vaiheittain. Uusien palvelujen kehittymistä ja toimivuutta arvioidaan noin kahden vuoden välein.

Elokuussa tehdään kysely, jolla halutaan kuulla kuntayhtymän alueella asuvien asukkaiden ajatuksia palvelujen verkoston kehittämisestä ja vaihtoehdoista. Päätökset toimenpiteistä tehdään syksyllä 2021.