Keski-Uudenmaan sotessa (Keusote) kehitetään parhaillaan palvelusetelitoimintaa. Palvelusetelit ovat vaihtoehto Keusoten omalle palvelutuotannolle ja niiden avulla täydennetään kuntayhtymän palvelutarjontaa.

Keusote ottaa uuden Palse.fi -palvelusetelijärjestelmän käyttöön asteittain vuoden 2021 aikana. Palvelusetelit ovat hyvä lisä Keusoten nykyiseen palvelukokonaisuuteen, sillä ne tarjoavat asiakkaille valinnanvapautta ja vaihtoehtoja palvelujen hankkimiseen.

Ensivaiheessa tavoitteena on lisätä palveluseteleiden käyttöä ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa. Keusoten yhtymähallitus päätti kokouksessaan keskiviikkona 24.2.2021, että ensimmäinen palveluseteli otetaan käyttöön ikäihmisten kotiapupalvelussa toukokuun alussa. Kotiapupalvelua on tähän asti tuotettu Keusotessa ostopalveluna ja nyt siirrytään palvelusetelin piiriin.

Miten kotiapupalvelun palvelusetelin voi saada?

Kotiapupalvelun palveluseteli on suunnattu pienituloiselle ikäihmiselle, jolla palvelun myöntämisperusteet täyttyvät ja tulorajat eivät ylity. Kotiapupalveluna myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja, kuten ateria-apua, vaatehuolto- ja siivouspalvelua sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen.

Palvelusetelin myöntäminen edellyttää aina ensin palvelutarpeen arvioinnin tekemistä. Voit tiedustella mahdollisuutta palveluseteliin Keusoten ikäihmisten asiakasohjauksesta 3.5.2021
alkaen, p. 019 226 0403, ma–to klo 8–15, pe klo 8–13.

Asiakkaalle voidaan myöntää kotiapupalvelua palvelusetelillä yhteensä 1-6 tuntia kuukaudessa. Kotiapupalvelua myönnetään asiakkaalle yhden tunnin verran per viikko tai kaksi tuntia joka toinen viikko. Siivouspalvelua myönnetään kaksi tuntia kuukaudessa kotitaloutta kohden.

Keusote on määritellyt palvelusetelille arvon sekä hyväksynyt palveluntuottajat, joiden palveluita setelillä voi ostaa. Vuonna 2021 kotiapupalvelun palvelusetelin arvo on 30 euroa per tunti. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Tämän omavastuuosuuden asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle.

Kotiapupalvelun palvelusetelin saamiseksi on määritelty maksimitulorajat. Yhden hengen taloudessa tuloraja on 1 300 € bruttona kuukaudessa ja kahden hengen taloudessa tuloraja on 2 400 € bruttona kuukaudessa (puolisoiden tulot yhteenlaskettuna). Tuloina ei huomioida asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea, omaishoidon tukea, rintamalisää eikä ylimääräistä rintamalisää. Varallisuusraja on 5 000 € / yhden hengen talous ja
8 000 € / kahden hengen talous. Varallisuudeksi ei lueta hakijan vakituista asuntoa.

Nykyisiin kotiapupalvelun asiakkaisiin ollaan erikseen yhteydessä ennen kotiapupalvelun siirtymistä palvelusetelille. Myös palveluntuottajia informoidaan ja koulutetaan Palse.fi -järjestelmän käyttöön sekä siihen, miten he voivat hakeutua Keusoten palvelusetelituottajiksi Palse.fi:n kautta.

Keusote tiedottaa tulevien palvelusetelien käyttöönotosta lisää kevään 2021 aikana. Kaikki uudet palvelusetelit otetaan käyttöön ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa. Palveluseteleitä ei myönnetä tällä hetkellä terveydenhuollon palveluihin.

 

Kuva: Keski-Uudenmaan sote