Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 22.12.2020 kokouksessaan. Vuoden 2021 painopisteenä on parantaa kunnan kulkuyhteyksiä ja liikkumista. Ympäristöohjelman laadintaan ja kestävän liikkumisen pilottihankkeeseen on varattu määrärahaa vuoden 2021 budjetissa. Kunta pyrkii tarjoamaan erilaisia innovatiivisia tapoja liikkua joukkoliikennettä joustavammin ja kutsuu kuntalaiset suunnitteluun mukaan.

Kunnan väestökehitys on kääntynyt positiiviseen suuntaan muutaman taantuvan vuoden jälkeen. Uusi asuinalue Pellavarinne valmistuu tilikaudella 2021 ja kunta rakentaa alueelle 1. vaiheen kunnallistekniikan kevään 2021 aikana. Tontit tulevat Linnunlaulun päiväkodin läheisyyteen, josta on lyhyet etäisyydet kaikkiin kunnan palveluihin.

Lue koko tiedote tästä