Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle (yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai yrityksille ja yksityisille elinkeinonharjoittajalle, joilla on toimipiste Pornaisissa) myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Edellytyksenä on, että työllistettävä henkilö täyttää TE-toimiston palkkatuen saamisen ehdot.
Ehdot ja toimintaohjeet
Hakemuslomake
Tilityslomake