Pornaisten kunta on laatimassa liikuntapaikkaselvitystä, jonka tavoitteena on selvittää nykyisten liikuntapaikkojen kuntoa ja käyttöastetta, sekä selvittää miten liikuntapaikkoja tulisi kehittää kunnassa 2020-luvulla. Tämä kysely on suunnattu Pornaisten ja sen lähikuntien alueella toimiville yrityksille ja sen tavoitteena on selvittää yritysten kokemaa nykyistä ja tulevaa tarvetta liikuntapaikoille. Kysely lähetetään Pornaisten yrittäjien jäsenille sähköpostitse. Toivomme vastauksia myös yrittäjiltä, jotka eivät kuulu Pornaisten yrittäjiin.

Vastaamalla tähän kyselyyn annat arvokasta tietoa Pornaisten kunnalle liikuntapaikkojen kunnostamisesta ja kehittämisestä. Vastaaminen tähän kyselyyn vie noin 15 minuuttia.

Linkki kyselyyn