Pornaisten osallistuvan budjetoinnin startti

Pornainen kutsuu kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ideoimaan yhteensä 25 000 euron määrärahalla kunnan eri ryhmiä hyödyttäviä hankintoja, hankkeita ja tapahtumia!

Ideoiden keräysaika on 10.5.-14.6.
Päätökset ilmoitetaan 20.6.

Sähköiset hakemukset: https://pornainen.fi/kunta-hallinto/aloitteet-ja-palautteet/
Paperiset hakemukset tulee lähettää kunnan kirjaamoon tai kirjaston palautelaatikkoon

Tule mukaan rakentamaan yhdessä parempaa Pornaista!

Pornaisten kunnan osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet

Osallistuva budjetointi toteuttaa kunnan strategiaan kirjattuja osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteita. Tavoitteena on hyödyntää kehittämisessä kuntalaisten aktiivisuutta osoittamalla kuntalaisten esittämille hankkeille ja ideoille taloudellisia resursseja avustuksen muodossa.

Osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten tulee olla kunnan arvojen ja strategian mukaisia sekä lisätä kunnan toimivuutta, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja voimavarat huomioiden.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin (investointeihin) että erilaisten kertaluonteisten projektien toteuttamiseen. Osallistuvan budjetoinnin käyttötalousmenoihin kohdentuvia hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, konsertit, näyttelyt jne.

Osallistuvan budjetoinnin avustuksilla (v. 2019 yhteensä 25.000 €) voidaan rahoittaan noin 10 erilaista ja erikokoista hanketta. Rahoitettavat hankkeet eivät saa olla sellaisia, joita kunta rahoittaa muilla avustuksilla.

Avustettaville ehdotuksille on eduksi, mikäli hakija esittää myös omaa panostustaan hankkeen toteutukseen. Tämä voi koostua rahallisesta panostuksesta, aineista ja tarvikkeista tai ehdottajan omasta työpanoksesta. Hankkeen hakija vastaa sen toteutuksesta avustusehdotuksessa esittämällään tavalla.

Aikataulu

10.5. Haku avataan
4.6. Ehdotusten viimeinen jättöpäivä
17.6. Hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle
18.6. Hakemusten käsittely johtoryhmässä
20.6. Kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta
20.6. Tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä  hankkeiden yhteyshenkilöille
2.7. Mahdollisten ennakkoavustuksia koskevien pyyntöjen viimeinen jättöpäivä
5.7. Ennakkoavustuksien maksupäivä

Lisätiedot

Pornaisten osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet