TAMMINIITTY, ASEMAKAAVAN MUUTOS, vireilletulo ja ehdotusvaiheen kuuleminen
(MRA 27 §)

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan kunnanhallituksen päätöksellä 7.12.2020 § 232 ja § 233 nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten ajalle
23.12.2020 – 25.1.2021.

Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Muistutuslomake

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisena 25.1.2021 kello 16.00 mennessä osoitteella Pornaisten kunta/kunnanhallitus, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai kunta@pornainen.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, p. 040 174 5014, hannu.haukkasalo@pornainen.fi.