Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 18.11.2020 ESAVI/32908/2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueille.

Päätös koskee sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on luettavissa kokonaisuudessaan aluehallintoviraston nettisivuilla yleistiedoksiannot -osiossa.

ESAVI päätös TTL 58 § yleisötilaisuudet HUS-alueella JOULUKUU

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön