Tukes kuuluttaa: kaivoslain mukainen varausilmoitus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.8.2022 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: elementX Finland Oy, lupatunnus VA2022:0043.

Varausalueen sijainti: Myrskylä, Pukkila, Mäntsälä, Orimattila, Askola, Pornainen, Sipoo, Porvoo ja Loviisa.

Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Tarkemmat tiedot ja muutoksenhakuohje löytyvät kuulutuksesta.

Linkki Tukesin verkkosivuille